ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรับภูมิทัศน์อยุธยามรดกโลก เดินสายไฟฟ้าลงใต้ดิน

ผู้สื่อข่ารายงานว่าเมื่อวันที่ 3 ธ.ค.ที่ผ่านมา ที่โบราณสถาน วัดราชบูรณะ ภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผวจ. พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกันเปิดโครงการ “PEA ปรับภูมิทัศน์ระบบไฟฟ้า อยุธยามรดกโลก”

โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ตระหนักถึงระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มั่นคง มีทัศนียภาพที่สวยงามในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีโบราณสถานและสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น โดยยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม PEA จึงดำเนินโครงการ “PEA ปรับภูมิทัศน์ระบบไฟฟ้า อยุธยามรดกโลก” เพื่อนำระบบไฟฟ้าลงใต้ดินบริเวณรอบนอกพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 ช่วง ได้แก่ บริเวณถนนชีกุน ตั้งแต่แยกโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ถึงแยกวัดราชประดิษฐานและถนนป่าโทน ตั้งแต่แยกโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ถึงสะพานคลองท่อ ระยะทางรวม 2.4 กิโลเมตร ตามโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 โดยมีระยะเวลาดำเนินการโครงการ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2563สำหรับพื้นที่ที่ไม่ได้ดำเนินการจัดระบบไฟฟ้าลงใต้ดิน PEA ได้ดำเนินโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งคอนสื่อสารและจัดระเบียบสายสื่อสาร ในเส้นทางถนนหลักและรอบเกาะเมือง จำนวน 16 เส้นทาง ระยะทาง 17.0 กิโลเมตร จำนวนสา 789 ต้น เพื่อให้อุทยานประวัติศาสตร์มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน PEA ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ ผู้ประกอบการสายสื่อสารโทรคมนาคมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อคืนความสวยงามให้กับนครประวัติศาสตร์ดินแดนมรดกโลก
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ