ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดโครงการลดหน่วยการสูญเสียไฟฟ้า ในระบบจ่าย

วันที่ 19 มี.ค. ที่วัดช่างทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายพงษ์เทพ อรุณโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ นายสุวัช แก้วเขียว ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกันเป็นประธาน เปิดโครงการลดหน่วยการสูญเสียไฟฟ้า ในระบบจ่าย หรือ Power Loss Reduction Activity for Distribution System in PEA C1 Area


การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ มีทั้งสิ้น 3 ส่วน ได้แก่
1. งานตรวจสอบ มิเตอร์ชำรุด ละเมิด
2. การตรวจสอบไฟสาธารณะ
3. ตรวจสอบ จุดต่อ จุดสัมผัส และการแก้ไขปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า

โดยได้ระดมทีมชุดปฏิบัติงานก่อสร้างจากการไฟฟ้าในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนเคเบิลสเปเซอร์ วงจรฟีดเดอร์ 3 สถานี โรจนะ 2 เป็นการพาดสายบนคอร์นลูกถ้วย ตามแนวทางหลวงหมายเลข 356 รวมระยะทางกว่า 6 กิโลเมตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความมั่นคงของระบบจำหน่าย แก้ปัญหาไฟดับในพื้นที่ตำบลเกาะเรียน และพื้นที่ข้างเคียง รวมทั้งตรวจสอบมิเตอร์ชำรุดและไฟฟ้าสาธารณะจากทีมงานตรวจสอบมิเตอร์ การไฟฟ้าในสังกัด , กองบริการลูกค้า ในพื้นที่เกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานและปรับปรุงระบบไฟฟ้า ให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้มีความมั่นคง ปลอดภัย ครอบคลุมทุกพื้นที่
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ