ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลื่อนการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกประจำปี 2562

วันที่ 29 ตุลาคม ที่ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกประจำปี 2562 โดยมีคณะกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการมาร่วมประชุมในครั้งนี้
ซึ่งในที่ประชุมได้มีการนำเสนอรายละเอียดของการดำเนินงานของการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงานที่นำเสนอต่อสำนักงบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กับสำนักงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2562

โดยทางสำนักงบประมาณแจ้งว่า ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้งบประมาณ นั้นการจัดงาน ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนด จึงเห็นควรให้ทางจังหวัดบูรณาการ ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ หรืองบประมาณจากแหล่งอื่นเพื่อให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด หรือเลื่อนการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวออกไปจนกว่า พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผลบังคับใช้แล้วจึงจะสามารถจัดกิจกรรมได้ ซึ่งจากการตอบกลับมาของสำนักงบประมาณ ทำให้ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมในครั้งนี้เพื่อขอมติในการดำเนินการจัดกิจกรรมยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก โดยในที่ประชุมได้มีความเห็นชอบให้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปเป็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 8 มีนาคม 2563
นายภานุ แย้มศรี กล่าวว่า สำนักงบประมาณแจ้งถึงเหตุผลของการไม่อนุมัติงบประมาณดังกล่าว เนื่องจากต้องรอให้มีการประกาศ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อย่างเป็นทางการก่อน ซึ่งหากจะดำเนินการจัดงานงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก เกรงว่าจะจัดไม่ยิ่งใหญ่ ไม่ครบตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ จึงเลื่อนการจัดงานออกไป ซึ่งทุกจังหวัดได้รับผลกระทบในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทุกจังหวัด ไม่ใช่เฉพาะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ