ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

ทีเส็บกระตุ้นตลาดประชุมสัมมนา ชูเครื่องมือ “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า” และ “10 เส้นทางไมซ์สร้างสรรค์”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา: ทีเส็บกระตุ้นตลาดประชุมสัมมนาในประเทศช่วงไตรมาสสุดท้ายรับนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล คาดการเดินทางจะคึกคักมากขึ้นหลังหลายๆ จังหวัดเริ่มเปิดเมือง ชูเครื่องมือสำคัญ “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า” และ “10 เส้นทางไมซ์สร้างสรรค์” ย้ำจัดกิจกรรมประชุม สัมมนาภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดนางสรัลพัชร ประโมทะกะ รอง ผวจ. พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทั้งด้านภูมิศาสตร์ที่ตั้ง มีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและทางประวัติศาสตร์มากมาย ทั้งยังเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกในการรองรับการจัดกิจกรรมก่อน ระหว่าง และหลังการประชุม เป็นเมืองที่มีความน่าสนใจในด้านธุรกิจการจัดประชุม การท่องเที่ยว งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ หรือ อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ขณะเดียวกันก็ยังมีผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวัดอีกจำนวนหนึ่งที่สามารถเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมไมซ์ได้แต่อาจจะยังไม่มีโอกาสได้เข้าถึงอุตสาหกรรมนี้ จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ในวันนี้ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดกิจกรรม “ไมซ์กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการสร้างการรับรู้โครงการประชุมเมืองไทยปลอดภัยกว่า” ขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้มองเห็นประโยชน์และโอกาสที่จะเกิดขึ้นในแง่ของการสร้างรายได้เมื่อมีนักเดินทางธุรกิจเข้ามาใช้บริการในพื้นที่ และร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดในภาพร่วมไปด้วยกัน

นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า จากการเริ่มดำเนินงานโครงการ “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า” ตั้งแต่ปี 2563 ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยปีนี้ทีเส็บได้จัดสรรงบประมาณเพื่อให้การสนับสนุนจำนวน 20 ล้านบาท เพื่อให้การสนับสนุนงบประมาณ 15,000 บาทสำหรับการจัดกิจกรรม 1 วัน ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง และ 30,000 บาทสำหรับการจัดกิจกรรม 2 วัน 1 คืน ได้แก่ การประชุม การสัมมนา การอบรม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล กิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมศึกษาดูงาน หรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในชุมชน และได้พัฒนาระบบการขอรับการสนับสนุนให้เป็นรูปแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบผ่านแพลตฟอร์ม ThaiMICEConnect.com ซึ่งเป็น e-MICE Marketplace ที่สมัครเข้าใช้บริการได้ง่าย ช่วยลดขั้นตอนต่างๆ ทำให้มีผู้ประกอบการไมซ์ให้ความสนใจขอรับการสนับสนุนเข้ามาเป็นจำนวนมาก

ปัจจุบันมีผู้ขอรับการสนับสนุนและอนุมัติแล้วรวม 813 งาน (ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564) และแสดงความจำนงมากกว่า 1,000 งาน มีผู้เข้าร่วมงาน 43,530 คน มีมูลค่าการจัดงาน 63 ล้านบาท โดยมีจำนวนงานที่ได้รับการอนุมัติ 637 งาน กระตุ้นให้มีการจัดกิจกรรม 2,187 กิจกรรม เกิดมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมรวม 119 ล้านบาท และเกิดการจ้างงาน 966 คน (ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน – 30 กันยายน 2564) แสดงให้เห็นว่าการประชุมสัมมนาในประเทศยังถือเป็นเครื่องมือสำคัญหลักในการกระตุ้นการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ และทำให้ ecosystem ของอุตสาหกรรมไมซ์ยังคงขับเคลื่อน

ทั้งนี้ ทีเส็บวางแผนในการกระตุ้นการเดินทางของตลาดไมซ์ในประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาต่อยอดให้มีความยั่งยืน เพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพาตลาดต่างประเทศเพียงอย่างเดียว โดยเน้นการประชุมสัมมนาภาครัฐและเอกชนเป็นกลไกขับเคลื่อน พร้อมกับการสร้างงานและกระจายรายได้สู่ภูมิภาค ซึ่งขณะนี้ที่หลายพื้นที่มีนโยบายผ่อนคลายการจัดกิจกรรมรับนโยบายเปิดประเทศ แต่ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร หรือ COVID Free Setting ไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุม สัมมนา เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 22.00 น. การจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมไม่เกิน 500 คน ให้ผู้เข้าร่วมสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา จัดให้มีช่วงเวลาพักเพื่อการระบายอากาศของห้องประชุม จัดเตรียมอาหารแบบแยกเป็นชุด และเว้นระยะห่างไม่ให้แออัด พร้อมทั้งดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติการจัดงานไมซ์อย่างเคร่งครัด

นอกจากโครงการประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า ทีเส็บยังมีเครื่องมือทางการตลาด “10 เส้นทาง ไมซ์สร้างสรรค์” ที่ร่วมมือกับกลุ่มบริษัท DMC (Destination Management Company) ในการออกแบบเส้นทางเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ กระตุ้นและขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐและเอกชนให้เกิดการจัดประชุมสัมมนาและจัดกิจกรรมทั่วประเทศภายใต้มาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัย โดยสามารถคลิกขอใบเสนอราคาได้ง่าย ๆ ผ่านทาง www.thaimiceconnect.com เช่นเดียวกัน

สามารถติดตามรายละเอียดโครงการประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่าในเฟสต่อไป ได้ทาง www.thaimiceconnect.com, Facebook : Thai MICE Connect หรือ Line : @thaimiceconnect และสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร. 0 2 793 3456 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ