ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

ผู้ว่าอยุธยาให้กำลังใจ ชื่นชมนักข่าว ในยุคที่การสื่อสารปรับเปลี่ยน เนื่องในวันนักข่าว

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันนักข่าว หรือวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ที่ผ่านมา สมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์พระนครศรีอยุธยา ได้จัดงานวันนักข่าว เดอะฮอลล์ คอนเวนชั่น ชั้น2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ ของนักข่าว หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน

โดยทางสมาคมยังได้มีมอบทุนการศึกษา ให้กับลุกหลานของสมาชิก จำนวน 10 ทุน มอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ ให้กับสมาชิก จำนวน 25 คน มอบสวัสดิการผุ้สื่อข่าวอาวุโส

มี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผวจ.พระนครศรีอยุธยา นายประพันธ์ ตรีบุปผา ปลัดจังหวัดฯ นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมเป็นเกียรติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า เนื่องจากตลอดการทำงานในช่วงที่มารับตำแหน่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถึงหน่วยงานราชการ ต่างๆได้รับการสนับสนุนจากสื่อมวลชนทุกแขนงซึ่งอยู่ในสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์พระนครศรีอยุธยา นำเสนอการทำงาน นโยบายและโครงการต่างๆ สะท้อนปัญหาประชาชน แนะแนวทางการแก้ไขในมุมมองของสื่อมวลชน

จากความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการทำงาน รวมถึงหน้าที่ของสื่อมวลชน ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามความทันสมัยของเทคโนโลยีและยุคข้อมูลข่าวสาร ดังนั้น ความท้าทายของสื่อมวลชนนอกจากทำหน้าที่เสนอข่าวสารไปยังสาธารณชนแล้ว ต้องปรับบทบาทให้มีความรวดเร็ว มีความหลากหลาย ให้ข้อเท็จจริงและดำรงอยู่ในจริยธรรม เพื่อให้การนำเสนอข่าวสารจากหลากหลายช่องทางนั้น ประชาชนจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริงมากที่สุด โดยเฉพาะสังคมปัจจุบันที่มีความแตกต่างทางความคิดอย่างหลากหลาย จึงจำเป็นต้องมีสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความขัดแย้ง และสร้างความสามัคคีเพิ่มมากขึ้น จึงขอให้กำลังใจสื่อมวลชน สมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้มีพลังในการร่วมขับเคลื่อนจังหวัดฯ ต่อไป
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ