ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

สมาคมนักกลอน จัดแข่งขันแต่งกลอนสด นักเรียนนักศึกษา ภาคกลาง

ข่าวอยุธยา วันที่ 14 พ.ย. ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกอบจ.พระนครศรีอยุธยา รศ.ดร.สมเกียรติ รักมณี นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา บุญสม ประธานภาคกลางสมาคมนักกลอน แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “การแข่งขันกลอนสดระดับภาคกลาง” เลิศล ล้ำกานท์กวีศรีอโยธยา ครั้ง ที่1 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา สภาวัฒนธรรมจังหวัด พระนครศรีอยุธยา และสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยโดยมีนักเรียนนักศึกษา ระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา จากจังหวัด ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยาและสระบุรี เข้าร่วมการแข่งขัน ใช้คณะกรรมการที่เป็นอาจารย์ จากมหาวิทยาลัย ที่มีความรู้ความสามารถในด้านภาษาไทยและการแต่งกลอน ตัดสิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา บุญสม ประธานภาคกลางสมาคมนักกลอน แห่งประเทศไทย กล่าวว่า เพื่อให้เด็กนักเรียนเยาวชน รักษาการแต่งกลอน และการารใช้ภาษาไทย เสริมสร้างเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ทางด้าน กานท์กวีของเยาวชนไทยให้ยกระดับความรู้ และพัฒนาความสามารถเชิงการประพันธ์ จึงได้จัดเวทีให้นักเรียนนักศึกษา ได้แสดงความสามารถทางด้านภาษาด้านกวี ได้แสดงออก เป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านการประพันธ์และเกิดความรัก ซาบซึ้งในงานกวี โดยเฉพาะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองแห่งนักปราชญ์ราชบัณฑิต พร้อมพรั่งด้วยกวีทั้งในราชสำนักและชาวบ้านทั่วทั้งพระนคร สมดังคำขวัญที่ว่า “ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา เลอคุณค่ามรดกโลก”น.ส.กุลภรณ์ จะระ อายุ 15 ปี นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมการแข่งขัน กล่าวว่า ตนเองชื่นชอบในภาษาไทย ที่มีเอกลักษณ์ สวยงามในเรื่องของตัวอักษรและเสียง สำเนียง นำคำมาประพันธ์เป็นกลอน ได้หลากหลาย กลอนไม่เป็นเรื่องล้าสมัยสามารถนำมาแต่งประยุกต์ให้สอดคล้องกับสังคมในปัจจุบันได้

ผลการการแข่งขันกลอนสด ภาคกลาง ระดับมัธยมศึกษา ชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ทีม1 อันดับ 2 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ทีม 2 อันดับ 3 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม ทีม1
รางวัลชมเชย อันดับ 1 โรงเรียนนาฎศิลป์อ่างทอง ชมเชยอันดับ 2 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ทีม 2
ผลการแข่งขันกลอนสด ระดับอุดมศึกษา ชนะเลิศ อันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ทีม 1 อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ทีม 2 อันดับ 3 วิทยาลัยนาฎศีลป์อ่างทอง
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ