ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

สวยงามยิ่งใหญ่ขบวนแห่ “อยุธยามหาสงกรานต์ สนุก สุข ศักดิ์สิทธิ์”

 

วันที่ 13 เมษายน ที่หน้าสำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นาย นิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.พระนครศรีอยุธยา นาย กกชัย ฉายรัศมีกุล นายไพรัตน์ เพชรยวน นายประพันธ์ ตรีบุบผา รองผวจ. พระนครศรีอยุธยา ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และนางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกันทำพีเปิดงาน สงกรานต์นครกรุงเก่า 67 “อยุธยามหาสงกรานต์ สนุก สุข ศักดิ์สิทธิ์”

โดย นาย นิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.พระนครศรีอยุธยา ได้เทน้ำมนต์ ลงภายในโอ่งที่มีการรวบรวมน้ำมนต์จากวัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 417 วัด จากนั้นน้ำมนต์จะประพรหมน้ำมนต์ เป็นม่านน้ำ ให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน และขบวนแห่ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ให้ประชาชนได้ทรงน้ำ ขบวนนางสงกรานต์ ขบวนแห่สืบสานวัฒนธรรมไทยของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร และจากชุมชนต่างๆที่ตกแต่งขบวนกันมาอย่างสวยงาม รวมถึงขบวนแห่ของผู้สูงอายุ และที่สร้างสีสัน เป็นขบวนแห่ของช้างจากวังช้างแลเพนียด จำนวน 10 เชือก

 

ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล กล่าวว่า ทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทยที่ดีงาม พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนบำรุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมสงกรานต์นครกรุงเก่า 67 อยุธยามหาสงกรานต์ สนุก สุข ศักดิ์สิทธิ์” เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงจัดพิธีทำบุญขึ้นปีใหม่ไทย จัดขบวนแห่นางสงกรานต์ ขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลและทำนุบำรุงศาสนา มีกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ พร้อมทั้งจัดสถานที่เล่นสาดน้ำสงกรานต์ในเขตพื้นที่เกาะเมือง เพื่อให้บรรยากาศของการเล่นสาดน้ำวันสงกรานต์กลับมามีความคึกคัก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวฟื้นฟูเศรษฐกิจในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ