ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

อบจ.พระนครศรีอยุธยา ฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มวันแรก เน้นการฉีดให้พื้นที่มีการแพร่ระบาด

ที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวุฒิชัย ด่านชัยวิจิตร นายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีน”ชิโนฟาร์ม” วันแรก ให้กับประชาชนเขตเทศบาลเมืองอโยธยา โดยทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม จำนวน 1.5 แสนโดส ให้กับทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อมาฉีดให้กับประชาชนที่ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบหมอพร้อม เพื่อเป็นการสร้างความคุ้มกันให้กับประชาชน ในการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด 19 โดยในวันนี้จะฉีดให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา วันละ 600 คน จำนวน 5 วัน รวม 3000 คน ในเข็มแรก และจะทยอยมอบวัคซีนให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นต่าง ๆ ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครบทั้ง 16 อำเภอ เฉลี่ยวันละ 5,000 คน ต่อเนื่องจนกว่าจะครบจำนวนที่จัดสรรนางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า อบจ.พระนครศรีอยุธยามุ่งหวังให้ประชากรส่วนใหญ่มีภูมิคุ้มกันป้องกันโรคเป็นจำนวนมาก ซึ่งหากได้รับวัคซีนทั่วถึง ปัญหาการระบาดก็จะทุเลาลง และจะสามารถควบคุมได้ หรืออัตราการตายจะน้อยลง ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุ่มงบประมาณกว่า 200 ล้านบาท

ในการจัดซื้อวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างครบถ้วนทุกพื้นที่ นอกจากนี้ทางอบจ.อยุธยา ยังได้ดูแลประชาชนในด้านอื่น ๆ อาทิ การออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค การร่วมจัดทำศูนย์พักคอยในพื้นที่ต่างๆ อีกด้วย

การจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม 115,660 อบจ.พระนครศรีอยุธยา โดยจะจัดสรรให้กับ อปท.ทุกแห่ง รวม 92,206 คน ส่วนที่เหลือ 23,454 คน จัดสรรให้กลุ่มเฉพาะ ได้แก่ ผู้พิการ พระ ผู้นำศาสนา สัปเหร่อ กู้ภัย,หน่วยงาน องค์กร, วัคซีนที่ให้กับ อปท. เน้น ใน4 อำเภอ พระนครศรีอยุธยา วังน้อย อุทัย บางปะอิน ซึ่งมีการแพร่ระบาดมาก
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ