ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา หล่อเทียนพรรษาเป็นปฐมฤกษ์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี

วันที่ 25 กรกฎาคม ที่วิหารพระมงคลบพิตร ภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ.นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.พระนครศรีอยุธยา นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผวจ.พระนครศรีอยุธยา ว่าที่ ร.ต.สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

พระเทพวัชรจริยาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำพระงสงฆ์ทรงสมณศักดื จำนวน 10 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

หลังจากทำพิธีหล่อเทียน ปล่อยขบวนรถเทียนพรรษา ที่มีการตกแต่งอย่างสวยงาม จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นำเทียนไปถวายตามวัดสำคัญต่างๆ จำนวน 10 วัด ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวชมโบราณสถาน

ว่าที่ ร.ต.สมทรง กล่าวว่า ในการ่วมกันหล่อเทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การหล่อเทียน และนำเทียนพรรษาไปถวายตามวัดต่างๆเป็นประเพณี ที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาของชาวพุทธ เพื่อให้พระสงฆ์ได้นำเทียนไปใช้ประโยชน์ในช่วงจำพรรษา พร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย