ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

เปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชนคลองสระบัว ประตูแห่งกาลเวลา

วันที่ 7 ส.ค.ที่บริเวณซุ้มประตูรุกข มรดกของแผ่นดิน โบราสถานวัดพระงาม ต.คลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผวจ.พระนครศรีอยุธยา ร้อยตรีจำลอง เจริญสุข รักษาการนายก อบต.คลองสระบัว ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นางกันยารัตน์ คงพร รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกันแถลงข่าวแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนและวัฒนธรรมคลองสระบัว
นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผวจ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเมืองของการท่องเที่ยว เรามีศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สวยงาม ควรค่าต่อการศึกษาอนุรักษ์เอาไว้ รวมถึงอาหารทั้งคาวและหวาน ทางจังหวัดจึงมีนโยบายในการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยให้ท้องถิ่น ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมด้วย นำสินค้า นำภูมิปัญญา มาเป็นจุดขาย การที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เข้ามาช่วยจัดทำรวบรวมเรื่องราวประวัติความเป็นมาของชุมชนคลองสระบัว เป็นเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาท่องเที่ยวแล้วได้ศึกษาประวัติศาสตร์ เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนคลองสระบัว
นางกันยารัตน์ คงพร รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เส้นทางท่องเที่ยวคลองสระบัว ทางสถาบันอยุธยาศึกษา ได้เข้ามาสำรวจพื้นที่ ร่วมกับ อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มสตรีและผู้สูงอายุในตำบลคลองสระบัว และผู้ประกอบการที่พักและโรงแรมในตำบลคลองสระบัว รวบรวมข้อมูลเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา พัฒนาศักยภาพของชุมชนคลองสระบัวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมและชุมชนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้างรายได้ให้กับชุมชนและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำหรับเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชนคลองสระบัว มีโบราณสถานที่สำคัญ หลายแห่ง วัดเจ้าย่า วัดโคกพระยา วัดตะไกร วัดจงกรม วัดพระยาแมน รวมถึงวัดพระงาม ที่มีต้นโพธิ์ขึ้นปลกคลุมซุ้มประตูของวัดเอาไว้อย่างสวยงาม กระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศ ให้เป็น รุกข มรดกของแผ่นดิน 1 ใน 88 ต้นของประเทศไทย และวัดทีมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คือวัดหน้าพระเมรุราชิการาม วัดกลางคลองสระบัว วัดศรีโพธิ์ วัดครุฑธาราม ในเส้นทางของโบราณสถาน และวัด นักท่องเที่ยวจะได้ชมเรียนรู้ภูมิปัญญา ของชาวบ้าน ในการแกละสลักหินทราย การปั้นหม้อดินเผาคลองสระบัว ทำอิฐมอญโบราณ ซึ่งในชุมชนยังมีแหล่งที่พักแบบรีสอร์ท และโรงแรม รวมถึงร้านอาหาร ร้านก๋วยเตี๋ยว ขนม ฝีมือของชาวบ้าน


คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ