ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

เริ่มแล้วงานมหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา 1-4 เมษายน

ช่วงคำวันที่ 1 เมษายน เวลา 1ที่ ลานหน้าโบราณสถานวัดพระราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา” และงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคกลางและภาคตะวันออก โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับ และนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ ร่วมด้วย นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดครั้งนี้

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นการสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นบ้าน ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้มีพื้นที่ในการนำเสนอคุณค่าของงานศิลปวัฒนธรรมของไทย สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ภายในงาน มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ร้านค้าร้านอาหาร กว่า 50 ร้านค้า การแสดงสาธิตอาหารพื้นบ้าน การเสวนา ในหัวข้อ วัฒนธรรมอาหารวิถีอยุธยา การแสดงศิลปวัฒนธรรม อาทิ โขน ลิเก ละครชาตรี และการแสดงพื้นบ้านกว่า 50 การแสดง การประกวดจัดสำรับอาหารในหัวข้อ วัฒนธรรมอาหารวิถีอยุธยา ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท และการแสดงลิเกจากคณะต่าง ๆ ทุกวัน ๆ ละ 2 คณะนายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่น นั้น กระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นทั้ง 4 ภูมิภาค โดยเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สร้างความสุขให้คนไทย ได้มีส่วนร่วมส่งเสริมความเป็นไทย วิถีไทย และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรม เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ชุมชน และประเทศ พร้อมส่งเสริมบทบาทของศิลปินและชุมชนในการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างอาชีพ และรายได้ พร้อมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน โดยทางกระทรวงวัฒนธรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ และมุ่งที่จะขับเคลื่อนให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้สืบสานอย่างยั่งยืน สร้างความอยู่ดีมีสุข นำรายได้ที่ยั่งยืนสู่ครัวเรือน ท้องถิ่น ประเทศชาติ จากการท่องเที่ยว สินค้า บริการทางวัฒนธรรมและสินค้าจากภูมิปัญญาไทย แต่ยังคงจัดกิจกรรมภายใต้วิถีใหม่ New Normal ตามมาตรการกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ