ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

เริ่มแล้ว งานแสดงสินค้าและจำหน่าย ส่งเสริมการค้าชายแดนภาคตะวันออก สู่เศรษฐกิจยุคใหม่

วันที่ 3 พฤษภาคม ที่บริเวณ ลานแกรนด์ฮอลล์ ชั้นที่ 1 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา นางนุสรา กาญจนกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ นายกัฬชัย เทพวรชัย รอ ผวจ.ตราด นาง วรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดตราด นาย ชัยรัตน์ บุญส่ง พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกัน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมการค้าชายแดนภาคตะวันออก สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ปี 2566” การแสดงและจำหน่ายสินค้า กว่า 100 บูธ ตามโครงการยกระดับการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาคตะวันออกสู่สากล เชื่อมโยงการค้าชายแดน ระหว่างวันที่ 3 – 7 พ.ค. ที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นางสาว ปภาวี ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และผู้แทน YEC AYUTTHAYA กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นเกรียติในพิธีเปิดงานพี้อมกับเยี่ยมชมบูธ

นางนุสรา กาญจนกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กิจกรรมภายในงานมี การแสดงและจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 8 จังหวัด (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว จันทบุรี และตราด) จำนวน 100 คูหา โดยสินค้าที่นำมาแสดงและจำหน่ายประกอบด้วย สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป สินค้าอุตสาหกรรม สินค้า BCG สินค้านวัตกรรม สินค้า OTOP และอื่นๆ โดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะได้มีโอกาสในการร่วมมือระหว่างกัน เพื่อขยายช่องทางการตลาด การค้า และการท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดมูลค่าเศรษฐกิจ ระหว่างกันให้เพิ่มมากขึ้น

กิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ แบบ Onsite และ Online โดยมีการจับคู่ธุรกิจรายหลัก ได้แก่ ผู้ประกอบการของ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ในสินค้าเกษตร เกษตรแปรูป สินค้าอุตสาหกรรม สินค้า BCG สินค้านวัตกรรม สินค้า OTOP และอื่น ๆ กับผู้ประกอบการจากกลุ่มจังหวัดภาคกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ประกอบการส่งออก และผู้ประกอบการจากองค์กรภาคเอกชนต่างๆ กิจกรรมสันธนาการต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการจัดงาน ประกอบด้วยดารานักร้องนักแสดง รวมถึงมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การลด แลก แจก แถม นาทีทอง และการจับรางวัลอีกด้วย

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นตามโครงการยกระดับการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาคตะวันออกสู่สากลเชื่อมโยงการค้าชายแดนและ EEC โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเส้นทางประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมกับกระตุ้นยอดจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก และยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจจาก Local Entrepreneur สู่การเป็น International Smart Entrepreneur ต้อนรับนักลงทุนและนักท่องเที่ยว รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศต่อไป
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ