ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

แม่น้ำเจ้าพระยายังเพิ่มสูงขึ้น อยุธยาท่วมแล้ว 8 อำเภอ ชาวบ้านได้รับผลกระทบ 10,595 ครัวเรือน

สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาไหล ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าระดับน้ำเจ้าพระยา คลองสาขาต่างๆ แม่น้อย ที่รับน้ำจาก แม่น้ำจ้าพระยา มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น

ที่วัดบุญกันนาวาส ต.ไทรน้อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา พบว่าระดับน้ำสูงกว่า 70 เซนติเมตร เข้าท่วมวัดและโรงเรียนวัดบุญกันนาวาส ชาวบ้านเล่าว่าน้ำมาเร็วมากช่วงเย็นวันที่ 29 ส.ค. ที่ผ่านมา โดยน้ำไหลเข้ามาทางด้านหลังโรงเรียน ส่งผลให้ระดับน้ำสูงกว่า 70 เซนติเมตร เพราะพื้นที่โรงเรียนนั้นต่ำเป็นท้องกระทะ ระดับน้ำจึงท่วมสูง ส่วนบ้านเรือน ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา น้ำเข้าท่วม ในตำบลบ้านกุ่ม ถูกน้ำท่วมแทบจะทุก หลังคาเรือนแล้ว

สำหรับพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ถูกน้ำท่วมไปแล้ว 8 อำเภอ ในส่วนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเท่านั้น ส่วนในเขตเศรษฐกิจของตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา ยังคงปกติ และหน้าวัดไชยวัฒนาราม ระดับน้ำสูงกว่าพื้นดินของวัดแล้ว 15 ซม. ท่วมกระสอบทรายที่คุมบังเกอร์แล้ว

ขณะที่เขื่อนพระราม 6 อ.ท่าเรือ ยังคงระบายน้ำอยู่ในเกณฑ์ให้ประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนสามารถรับน้ำได้และเตรียมเก็บสิ่งของได้ทันเวลา ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ทางเขื่อนได้ระบายน้ำ 10-20 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ถ้าสถานการณ์น้ำมาก

สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ทั้งสิ้น 16 อำเภอ ประชาชนได้รับผลกระทบน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมใต้ถุนบ้าน และพื้นที่การเกษตร จำนวน 8 อำเภอ 78 ตำบล 347 หมู่บ้าน 4 ชุมชน 10,595 ครัวเรือน
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ