คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบข้าวสาร อาหารแห้งให้กับผู้ป่วยติดเตียง ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเชื้อไรรัสโควิด-19

วันที่ 20 พ.ค. โดยพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร มอบหมายพระมหาเวชยันต์ เวชยนฺโต เจ้าคณะอำเภอเสนา พระมหาสมชาย ปญฺญาธีโร รองเจ้าคณะอ.เสนา พระครูวินัยธรยิ่งยศ อุตฺตมปญฺโญ เลขาเจ้าคณะอำเภอเสนา ส่วนราชาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นำเครื่องอุปโภค-บริโภค ไปมอบแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผู้เจ็บป่วยติดเตียงประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ตามพระดำริของ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งให้วัดตั้งโรงทาน ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 โดยจัดมอบเป็นเครื่องอุปโภค-บริโภค คลอบคลุมเขตพื้นที่ครบทั้ง 16 อำเภอ โดยนำข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม ไปยังบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียง รอบใน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยาพระมหาเวชยันต์ เวชยนฺโต เจ้าคณะอำเภอเสนา กล่าวว่า ขอกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก กราบขอบพระคุณ คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้ประทานพระดำริให้วัดที่มีความพร้อมจัดตั้งโรงทาน เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้พ้นวิกฤติโควิด-19 ทางคณะสงฆ์ จึงได้ร่วมกันจัดตั้งโรงทานดังกล่าวขึ้น นำข้าวสารอาหารแห้งเเจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนและผู้ป่วยติดเตียง เพื่อสนองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช


คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ