ฤๅษีเณร พร้อมคณะศิยษ์สร้างบ้านให้คนจนพร้อมมอบเครื่องมือแพทย์ให้รพ.บางไทร

ฤาษีเณร ธาตุพุทธคุณ ประธานมูลนิธิพลังพุทธคุณ พร้อมทีมงาน นาย เอกพล จุฑานพรัตน์ ส.อบจ.บางไทร เขต 2 ส่งมอบบ้าน บ้านเลขที่ 38 หมู่ที่ 4 ต.ช้างน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ได้มีการซ่อมแซม ให้กับ นาง ฉัตร ไตรโชค อายุ 84 ปี อาศัยอยู่เพียงลำพัง เนื่องจากบ้านหลังเดิมชำรุดทรุดโทรม หลังคารั่ว เวลาฝนตกหยดลงรอบบ้าน ทำให้นอนไม่ได้
ในการซ่อมแซมเป็นความร่วมกันของ มูลนิธิพลังคุณ นาย สุรศักดิ์ พันธุ์เจริญวรกุล ส.ส.พระนครศรีอยุธยา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ หลังจากนั้น อาจารย์ฤษีเณร ธาตุพุทธคุณจากนั้นได้เดินทางไปยัง โรงพยาบาลบางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อมอบเครื่อง Infusion pump ให้ทางโรงพยาบาลนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่ โดยมี นพ.ปิยเมต เปี่ยมโอภาส ผอ.โรงพยาบาลบางไทร และนาย เฉลิมชัย สระบัว นายอำเภอบางไทร เป็นผู้รับมอบ เครื่อง Infusion pump เป็น positive pump ที่ใช้สำหรับการให้สารอาหารและยาทางหลอดเลือดดำซึ่งต้องการความละเอียดและความแม่นยำในปริมาณและอัตราเร็วที่ตั้งไว้เข้าไปในหลอดเลือดดำ (Vein) ได้อย่างถูกต้อง ปริมาตรของสารละลายมีหน่วยเป็น มิลลิลิตร (ml) ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิน 10,000 ml อัตราเร็ว (Rate) มีหน่วยเป็น ml/hr หรือ drop/min rate ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 1-500 ml/hr เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ เป็นเครื่องให้สารละลายหรือยาแก่คนไข้ในกรณีที่ต้องการควบคุมหรือกำหนดจำนวนที่ให้แต่ละครั้งมีจำนวนแน่นอนและในระยะเวลาที่กำหนด เช่น กำหนดการให้สารละลายที่มียาผสมอยู่ด้วยจำนวน 5 มล.ในเวลา 5 ชั่วโมงเป็นต้น ดังนั้นเครื่อง Infusion pump จะต้องทำการส่งสารละลายนั้นไปสู่คนไข้ในจำนวน 1 มล./ชั่วโมงเป็นเวลา 5 ชั่วโมงเป็นต้น
นพ.ปิยเมต เปี่ยมโอภาส ผอ.โรงพยาบาลบางไทรได้กล่าวขอบคุณทางมูลนิธิพลังพุทธคุณและอาจารย์ฤาษีเณร ธาตุพุทธคุณที่มอบเครื่อง Infusion pump ให้แก่โรงพยาบาลเพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้และเข้ามาทำการรักษาภายในโรงพยาบาลเพราะเครื่องดังกล่าวใช้ในการควบคุมการให้น้ำเกลือหรือยา เช่นในเด็ก ซึ่งหากเราให้ในจำนวนเยอะหรือน้อยเกินไปก็อาจเกิดอันตรายแก่ผู้ป่วยได้แต่หากมีเครื่องดังกล่าวเราก็จะกำหนดปริมาณและควบคุมให้เหมาะสมได้ทางอาจารย์ฤษีเณร ธาตุพุทธคุณ ซึ่งเป็น ประธานมูลนิธิพลังพุทธคุณได้กล่าวว่า จริงๆหลายๆโครงการที่มาจากมูลนิธิคุณ ทางมูลนิธิของเราอาจจะช่วยได้เล็กๆน้อยๆไม่ได้มากมาย ซึ่งทางมูลนิธิของเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือสังคม ทั้งโรงพยาบาล วัด และพื้นที่ต่างๆเราก็ได้ช่วยเหลือตลอด
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ