ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดเสวนาเผยกลยุทธ์สร้างธุรกิจ MICE กระตุ้นเศรษฐกิจเสริมการท่องเที่ยว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ที่ชั้น 2 The Hall Ayutthaya City Park ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน “ร้อยเรียงพระนครศรีอยุธยา สู่ MICE Destination” และดำเนินรายการเสวนาในหัวข้อ “ประโยชน์ MICE ต่อธุรกิจอยุธยา” และ “สร้างกลยุทธ์ธุรกิจด้วย MICE” ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมเสวนา และได้รับความร่วมมือสนับสนุนการจัดงานจากทั้งภาครัฐและเอกชน 11 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) TCEB , สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) TICA, สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) TEA, สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน EMA , การท่องเที่ยวเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยา, สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, สมาคมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาการจัดงาน “ร้อยเรียงพระนครศรีอยุธยา สู่ MICE Destination” เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับธุรกิจ MICE ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาและต่อยอดเชื่อมโยงธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งครอบคลุมธุรกิจด้านการท่องเที่ยว, ที่พัก, โรงแรม, ร้านอาหารและเครื่องดื่ม, สถานที่ท่องเที่ยว, บริษัททัวร์, มัคคุเทศก์, ยานพาหนะ, สถาบันการศึกษา และธุรกิจอื่นๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นศูนย์กลางการจัดประชุม นิทรรศการ การแสดงสินค้า และการท่องเที่ยว สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นในการเดินทางมาท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด ช่วยสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนอีกด้วย


คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ