ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

พ่อเมืองอยุธยาเป็นประธานเปิดประชุมสภา อบจ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผวจ.พระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก.อบจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งแรก หลังประธานกรรมการการเลือกตั้ง ได้ลงนามประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งก่อนการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน
สำหรับระเบียบวาระในการประชุมที่สำคัญในการประชุมครั้งแรกนี้ ประกอบด้วย การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 คน และการกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยที่ประชุมได้มีมติเลือก นายสมชาย ศิลาเจริญธนกิจ ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนายจิระศักดิ์ มดทองคำ ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คนที่ 1 นายธีรพงศ์ รัตนพันธุ์ศรี ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คนที่ 2 และนายทวีศักดิ์ ตั้งชนม์จำรัส ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในโอกาสนี้ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และแสดงความยินดีกับนายสมชาย ศิลาเจริญธนกิจ ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสมาชิกสภาทุกท่านด้วย
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ