ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

คณะสงฆ์พระนครศรีอยุธยา ศึกษาธิการจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัด มอบอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียนที่ได้รับผลกระทบโควิด19

วันที่ 5 พฤษภาคม ที่ อาคารกรรมฐาน วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา พระมหาบรรณ์ ปัญญาธโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล รองเจ้าคณะตำบลหันตรา นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่ารอง ผวจ พระนครศรีอยุธยา นายอุดมศักดิ์ เพชรผา ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษาประธาน ร่วมกันมอบเครื่องแบบนักเรียนและกระเป๋านักเรียนให้แก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้างส่งผลกระทบให้ประชาชนไม่สามรถประกอบอาชีพ หารายได้ตามปกติ ทำให้เกิดปัญหานักเรียนขาดแคลนเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์การเรียนเป็นจำนวนมาก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแต่งกายเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวโดยได้รับการสนับสนุนจากวัดใหญ่ชัยมงคล เป็นเงิน 500,000 บาท มูลนิธิพุทธะมหาเมตตา 100,000 บาท วัดตูม 50,000 บาท วัดป้อมรามัญ 50,000 บาท และภาคประชาชน 50,000 บาท รวมเป็นเงิน 720,000 บาท
นอกจากนี้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังได้มอบกระเป๋านักเรียนให้แก่นักเรียนในสังกัดของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1, เขต 2, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนเอกชน จำนวน 1,440 คน และมอบหน้ากากผ้าให้แก่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 10,000 ชิ้น อีกด้วย
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ