ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

คณะกรรมการโรคติดต่ออยุธยา สั่งปิดตลาดใหญ่วังน้อย อีก 7 วัน ปิด 3 หอพัก วังน้อย ใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม

วันที่ 9 กรกฎาคม นายภานุ แย้มศรี ผวจ.พระนครศรีอยุธยา ประธานคณะกรรมการโรคติดต่ออยุธยา ออกคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 1734/2564 ให้ขยายระยะเวลาปิดตลาดใหญ่วังน้อย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย เป็นการชั่วคราวออกไปอีก 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยให้เจ้าของตลาด ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้องต้องดำเนินการ ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 52 ทั้งนี้ ทางเจ้าของตลาดได้ประเมินตลาดตนเองตามมาตรการ Thai Stop Covid Plus ผลการประเมินพบว่า สามารถดำเนินการตามมาตรการได้ 11 ข้อ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามมาตรการ 1 ข้อ คือ การจัดระยะห่างของแผงค้า หรือผู้ขายของ รวมถึงระยะห่างของผู้ใช้บริการในการเลือกสินค้าและชำระเงิน อย่างน้อย 1 เมตร ทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยง พบร้านติดเชื้อร้อยละ 50 และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวนมากในตลาดใหญ่วังน้อย จึงมติให้ขยายเวลาปิดตลาดใหญ่วังน้อยอีก 7 วัน โดยผู้ขายจะต้องผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด- 19 ทั้ง 2 ครั้ง รวมทั้งจัดทำทะเบียนผู้ขายให้ชัดเจน เว้นระยะห่างระหว่างร้าน หรือจัดทำฉากกั้น และต้องกำหนดจุดเข้า-ออก และมีจุดคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการให้ชัดเจนอีกด้วยนอกจากนี้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่ออยุธยา ออกคำสั่งที่ 1735/ 2564 ให้ปิด หอพักอุดมศิริ หอพักคุ้มดี และหอพักเพลินศิริ ในซอยวังจุฬา หมู่ที่ ๓ ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย เป็นการชั่วคราว 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 – 24 กรกฎาคม เพื่อจัดเป็นโรงพยาบาลสนามและสถานที่กักกัน ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 53 และคำสั่งที่ 1736/2564 เรื่อง การบริหารจัดการโรงพยาบาลสนาม ณ หอพักอุดมศิริ และหอพักคุ้มดี และสถานที่กักกัน (Quarantine) ณ หอพักเพลินศิริ ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย ซึ่ง หลังจากดำเนินการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก จำนวน 810 คน พบผู้ติดเชื้อโควิด จำนวน 179 คน แบ่งเป็นพนักงานของบริษัท ลอสคัม (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 94 ราย กลุ่มพนักงานแฟคเตอรี่แลนด์ ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จำนวน 44 ราย และกลุ่มแรงงานต่างด้าวตลาดใหญ่วังน้อย จำนวน 26 ราย โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีคำสั่ง ที่ 1689/2564 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ให้ปิดบริษัท ลอสคัม (ประเทศไทย) จำกัด ไว้เป็นการชั่วคราว 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 64 เพื่อให้บริษัทจัดทำแผนเตรียมการเปิดดำเนินการเสนอคณะกรรมการฯ ตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด ซึ่งในวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อฯ มีมติเห็นชอบแผนการเตรียมการเปิดดำเนินการของบริษัทตามขั้นตอนข้อกำหนดตามมาตรการด้านสาธารณสุข และกำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อควบคุมและป้องกันจำกัดวงจรการแพร่ระบาด จึงมีคำสั่งให้ปิดหอพัก จำนวน 3 แห่ง ใกล้เคียง บริษัท ลอสคัม (ประเทศไทย) จำกัด โดยให้จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อนำผู้ติดเชื้อโควิดเข้าระบบการรักษาพยาบาล และเป็นสถานที่กักตนของผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เพื่อสังเกตุ
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ