ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

อยุธยาปรับแผนแก้ปัญหาเตียงเต็มผู้ป่วยรอการรักษาที่บ้าน ลดขันตอนการคัดกรอง

วันที่ 23 กรกฎาคม นายภานุ แย้มศรี ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เปิดถึงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้อมูลถึงวันที่ 22 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 288 ราย โดยมียอดสะสมรวมทั้งสิ้น 5,759 ราย รักษาหายแล้ว 2,915 ราย รักษาอยู่ 3,087ราย ทำให้สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น่ากังวลใจ เนื่องจากผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน ทั้งจากสถานประกอบการ ตลาด และนำเชื้อไปติดคนที่บ้าน ซึ่งสถานการณ์จำนวนเตียงรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลหลักทั้งรัฐทั้งเอกชน รพ.สนาม Hospitel มียอดรวม 1500 เตียง ขณะนี้ใช้ไปเกือบเต็ม ต้องมีการหมุนเวียนผู้ป่วย ซึ่งขณะนี้มีผู้ติดเชื้ออยู่ระหว่างรอเตียง จำนวน 760 ราย และอาจจะแพร่ระบาดในชุมชนได้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ได้ลดขันตอนการคัดกรองผู้ป่วย จากเดิมหากอายุ ไม่เกิน 60 ปี หากผู้ป่วยจะส่งเข้าระบบ Home Isolation และ Community Isolation ได้ต้องผ่านการคัดกรองจาก รพ.สต. ทำให้เกิดความล่าช้าและประชาชนรอเตียงเป็นจำนวนมากและเกิดการร้องเรียนเกิดขึ้น จึงได้วางแนวทาง ลดขั้นตอนต่าง ให้รวดเร็วขึ้น เช่น การเอ็กซเรย์ปอด จากโรงพยาบาลแล้วต้องรอผล จึงเข้าโฮมได้ แต่ปัจจุบันไม่ต้องรอผล เข้าระบบ Home Isolation และ Community Isolation เลย ซึ่งหากจำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้น จะจ้างเอกชนมาช่วยดำเนินการ จะทำให้ผู้ป่วยมีสถานที่ดูแลที่เหมาะสม
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ