ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประกาศวัดเกาะแก้วเกษฎาราม เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง

ที่วัดเกาะแก้วเกษฎาราม ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถวายโล่ประกาศเกียรติคุณ วัดพัฒนาตัวอย่าง แก่ พระครูปลัดทวีศักดิ์ สนฺตกาโย เจ้าคณะตำบลพระนอน เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วเกษฎาราม

นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จุดธูปเทียน บูชาพระรัตน ตรัย อ่านประกาศเกรียติคุณของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้วัดเกาะแก้วเกษฎาราม เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ปีพุทธศักราช 2564 ขอคณะสงฆ์ พร้อมด้วยพระพุทธบริษัท ผู้มีส่วนร่วมทะนุบำรุงวัดได้ดำเนินการพัฒนาวัดให้เป็นศรีแก่พระบวรพุทธศาสนา มีความเจริญก้าวหน้าเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาประชาชนสืบไป
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

จากนั้นพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล คณะศิษย์ ประชาชนร่วมกันแสดงมุทิตาจิต พระครูปลัดทวีศักดิ์ สนฺตกาโย เจ้าอาวาส

นายประดับ กล่าวว่า คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้คัดเลือดวัด และได้พิจารณา แล้วว่าวัดเกาะแก้วเกษฎาราม ได้พัฒนาวัด ปฎิสังขรณ์วัด ให้สะอาดสวยงาม ร่มรืน อาคารเสนาสนะมั่นคงเป็นระเบียบ ปกครองพระสงฆ์ให้อยู่ในพระธรรมวินัย มีระเบียบ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม และเอื้อประโยชน์ ช่วยเหลือชุมชน
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ