ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

อยุธยา ประกอบพิธีบวงสรวง เจริญพระพุทธมนต์ เครื่องสูง เครื่องเกียรติยศ สำหรับใช้ในพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน

วันที่ 20 กันยายน ที่บริเวณลานหน้าอาคารกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีบวงสรวงเครื่องสูง เครื่องเกียรติยศประกอบศพ สำหรับใช้ในพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน

จากนั้น พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร พระเทพมงคลโสภณ เจ้าอาวาสวัดเสนาสนาราม เจ้าคณะภาค 17-18 ประธานสงฆ์ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ สวดเจริญพระพุทธมนต์นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีดังกล่าว ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับมอบหมายภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามหมายรับสั่งจากสำนักพระราชวัง ในการปฏิบัติพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พระราชทานเพลิงศพ พระราชทานดินฝังศพ พระราชทานเครื่องเกียรติยศประกอบศพ และสนับสนุนงานของสำนักพระราชวัง รวมถึงประสานขอพระราชทานเพลิง โดยจัดเก็บรักษาเครื่องเกียรติยศประกอบศพ สำหรับใช้ในพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานไว้ ณ อาคารกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน วัดใหญ่ชัยมงคล ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ