ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

อยุธยา เปิดการแข่งขันกีฬาวิ่ง อยุธยาฮาล์ฟ มาราธอน 2021 เสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

วันที่ 21 พฤศจิกายน ที่ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา นายวิรัติ แข็งขัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด นางพิศมัย เลิศอิทธิบาท ประชาสัมพันธ์จังหวัด นพ.เศกสรรค์ ชวนะดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัย นายธนากร ตันติกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกอบจ พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาวิ่ง อยุธยาฮาล์ฟมาราธอน 2021 (Ayutthaya Half-Marathon 2021)ดยมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีนักวิ่งทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด เข้าร่วมแข่งขันกว่า 3,400 คน โดยเริ่มปล่อยตัวนักวิ่ง Half-Marathon 21.1 กิโลเมตร Mini-Marathon 10.5 กิโลเมตร และ Fun run 5 กิโลเมตร เมื่อเวลา 05.30 น. 05.45 น. และ 06.15 น. ตามลำดับ

นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผวจ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สนับสนุนงบประมาณโดยมอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม Ayutthaya Sports Tourism 2021 การแข่งขันกีฬาวิ่ง อยุธยาฮาล์ฟ มาราธอน 2021 (Ayutthaya Half-Marathon 2021) ส่งเสริมให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเมืองแห่ง “Sport tourism” เพื่อสนองนโยบายการส่งเสริมการออกกำลังกาย การต่อต้านยาเสพติด เสริมสร้างความรัก สามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา ส่งเสริมกิจกรรมเชิงท่องเที่ยว วัฒนธรรม ประเพณี และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เป็นศูนย์กลางการจัดการแข่งขันในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ทั้งนี้ การจัดงานได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ