ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

อธิบดีกรมการปกครองเปิดศูนย์ราชการสะดวก ภายในห้างเซ็นทรัลอยุธยา อำนวยความสะดวกให้บริการแก่ประชาชน

วันที่ 30 พฤศจิกายน ที่ เซ็นทรัลอยุธยา นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง นายวีระชัย นาคมาศ ผวจ. พระนครศรีอยุธยา นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณวัลยา จิราธิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกันเป็นประธานเปิดศูนย์ การค้า เซ็นทรัลอยุธยา พร้อมกับเปิดศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact : GECC) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยศูนย์ราชการแห่งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน)ด้าน นายวีระชัย นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์ราชการสะดวกแห่งนี้ เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และ ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เล็งเห็นศักยภาพของจังหวัด เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนในจังหวัด และยังตั้งใจนำความภาคภูมิใจของพวกเราชาวไทยให้โดดเด่นในระดับโลก ดังแนวคิด “อัศจรรย์อยุธยา” รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ที่จะดึงดูดทั้งชาวอยุธยานักท่องเที่ยวจากจังหวัดต่างๆ และชาวต่างชาติให้มาเยือน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ ยังได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของภาครัฐ โดยได้มอบพื้นที่สำหรับจัดตั้ง ศูนย์ราชการสะดวกแห่งนี้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานราชการอีกด้วย

โดยเปิดให้บริการแก่ประชาชน ดังนี้ งานบริการทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน รับชำระค่าสาธารณูปโภคและยื่นคำขอใช้บริการ รับชำระภาษีรถยนต์ บริการรับส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ บริการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ งานบริการด้านแรงงาน โดยรับขึ้นทะเบียนประกันตน กรณีว่างงาน ออกบัตรนายจ้าง สิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ ข้อมูลข่าวสารด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นต้น เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ทุกวัน เวลา 10.30 – 18.30 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยา ชั้น 2
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ