ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

อยุธยาผ่อนคลายมาตรการจัดสอบ พนง.ท้องถิ่นเสนอศบค.ขยายพื้นที่สีฟ้านำร่องท่องเที่ยวเพิ่มอีก2อำเภอ

วันที่ 7 ธันวาคม ที่ห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยมี นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom ณ ที่ตั้ง ทั้งนี้ ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

โดยที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประเทศไทยและภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา ที่ได้การผ่อนคลาย 1 อำเภอ ให้เป็นพื้นที่สีฟ้านำร่องท่องเที่ยว ตามคำสั่งจังหวัดฯ ที่ 3561/2564 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ที่ผ่านมา พบว่าผู้ประกอบการร้านค้าได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จึงให้สำรวจประเมินความพร้อมพื้นที่ใกล้เคียงเตรียมขอ ศบค. ขยายพื้นที่สีฟ้านำร่องท่องเที่ยว เพิ่ม 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภออุทัย และอำเภอบางปะอิน ตามลำดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้วางแนวทางเร่งด่วน 3 มาตรการเชิงรุก ได้แก่ เร่งฉีดวัคซีนเชิงรุกทุกกลุ่มให้ได้ 90% และกลุ่ม 608 ให้ได้ 80% และเร่งตรวจคัดกรองเชิงรุก ด้วยชุดตรวจ ATK ให้ทุกอำเภอสำรวจความต้องการและรายงานจังหวัดภายในวันที่ 9 ธันวาคม ทั้งนี้ให้จัดทำแผนบูรณาการการทำงานร่วมกัน และตรวจตราสร้างความเข้าใจ ช่วยเหลือและให้การสนับสนุนการเตรียมการของผู้ประกอบการ สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือคล้ายสถานบริการ ให้มีความพร้อมสำหรับการเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างปลอดภัย

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบการขอผ่อนคลายมาตรการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น พ.ศ.2564 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2564 โดยให้แสดงผลการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือแสดงผลตรวจโควิด ด้วยวิธี ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ