ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

บวงสรวงพระเจ้าอู่ทอง จัดงาน ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก

วันที่ 13 ธันวาคม ที่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง ภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานนำส่วนราชการ ร่วมประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัด ประกอบด้วย ศาลหลักเมือง อยุธยามหาปราสาท พระบรมสารีริกธาตุ และบวงสรวงสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) เป็นปฐมฤกษ์ ก่อนการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2564”ระหว่างวันที่ 17 -26ธันวาคม เพื่อเฉลิมฉลองที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี 2534 เป็นต้นมา
ในการประกอบพิธีบวงสรวง สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ใช้ครูต้นแบบ จำนวน 30 คน
นายวีระชัย นาคมาศ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ในปีนี้ เป็นปีที่ครบรอบ 30 ปี ที่ยูเนสโก้ยกย่องให้จังหวัดเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2534 จนถึงปีนี้
กิจกรรมได้เน้นการเฉลิมฉลองครบ 3 ทศวรรษ แห่งการเป็นเมืองมรดกโลก โดยกำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้น ระหว่างวันที่ 17 – 26 ธันวาคม 2564 (รวม 10 วัน 10 คืน) ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการตอกย้ำให้โลกรู้ว่าอยุธยามีดี ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) เป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีไทย พร้อมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมขอเชิญชวนแต่งกายผ้าไทยร่วมประกาศกึกก้องความเป็นเมืองมรดกโลก ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ