ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

พ่อเมืองอยุธยา นำพุทธศาสนิกชน ร่วมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคล ต้อนรับปีใหม่ 1 มกราคม 2565

ช่วงค่ำวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 21.30 น. ณ วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร พระเทพมงคลโสภณ เจ้าคณะภาค 17-18(ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายวีระชัย นาคมาศ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฆราวาส ต่อไฟพระฤกษ์ประทาน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายประธานฝ่ายสงฆ์ จุดเทียนมงคล พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประกอบพิธีสวดมนต์ข้ามปีจากนั้น เวลา 22.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เดินทางไปเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เสริมสิริมงคล ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ ต้อนรับปีใหม่ 2565 โดย พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ นำคณะสงฆ์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชน เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พร้อมทั้งนำพุทธศาสนิกชน ประชาชนร่วมเจริญจิตภาวนา ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ เริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่งดี ๆ ที่เป็นมงคล ลด ละ เลิกอบายมุข น้อมนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อความผาสุกของตนเองและครอบครัว
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ