ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เกิดอุบัติเหตุ 62 ครั้ง เสียชีวิต 6 ราย บาดเจ็บ 62 คน

วันที่ 5 มกราคม ที่ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมและแถลงปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยมี นายกฤษณ์ แก้วทองหลาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย คณะกรรมการศูนย์ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอทุกอำเภอ ภาคเอกชน มูลนิธิอาสาฯ เข้าร่วมประชุม

สำหรับผลการปฏิบัติงานการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ 2565 ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 รวมระยะเวลา 7 วันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 62 ครั้ง ลดลงคิดเป็น 15.07% ผู้บาดเจ็บ จำนวน 62 คน ลดลงคิดเป็น 17.33% และมีผู้เสียชีวิต จำนวน 6 ราย ลดลงคิดเป็น 25% โดยสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตเกิดจากขับขี่จักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย และเมาสุรา เป็นส่วนใหญ่

นายวีระชัย นาคมาศ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการตามมาตรการของแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ซึ่งทุกภาคส่วนได้ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ แต่ก็ยังมีการสูญเสีย ทางศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะได้นำปัญหา อุปสรรค ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเข้าพิจารณาถอดบทเรียนในการประชุมคณะทำงาน ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน มกราคม 2565 เพื่อหาแนวทางการแก้ไขต่อไป โดยเฉพาะการเตรียมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยและเมาไม่ขับ จะรณรงค์ตลอดปีเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ ขอขอบคุณ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ประธานมูลนิธิ สมาคม กู้ชีพกู้ภัย ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย ตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนง ที่ได้มีส่วนขับเคลื่อนให้การดำเนินการตามมาตรการของแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ