ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเงินอุปกรณ์การเรียน เยาวชนที่ได้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า

วันที่ 19 มกราคมนายวีระชัย นาคมาศ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี 2565 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยมี คณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ประจำจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามให้กำลังใจและมอบเงินอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นเพิ่มเติมให้แก่เยาวชนผู้ได้รับทุนฯ จำนวน 6 ราย ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้าย

เยาวชนและครอบครัวต่างรู้สึกปลื้มปิติและมีกำลังใจในการเรียนยิ่งขึ้นอีกด้วย

โดยมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้พิจารณาคัดเลือกเยาวชนเข้ารับทุน “มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ” ในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา โดยพิจารณาจากความสนใจ มีความประพฤติดี และมีความตั้งใจเล่าเรียน รวมทั้งความเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ด้านการศึกษา ครอบครัวมีฐานะยากจน ยากไร้ หรือด้อยโอกาส รวมทั้งสิ้น 14 ราย

โดยกำหนดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ได้รับทุน เริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม 2565 ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมเยาวชนฯ ไปแล้ว จำนวน 8 ราย สำหรับในวันนี้(19 ม.ค.) เป็นวันสุดท้าย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้นำคณะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้ได้รับทุนฯ ที่เหลืออีกจำนวน 6 ราย ได้แก่ นางสาวธัญลักษณ์ ไพบูลย์ ปริญญาตรีปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อำเภออุทัย เด็กหญิงพิมพ์อัปสร มากวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) เด็กชายคุณัชญ์ สิ่งที่ศุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลรางจระเข้ อำเภอเสนา เด็กหญิงวันวิสา อ่อนดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) อำเภอผักไห่ เด็กชายคุณพัฒน์ กลมกล่อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเสนาบดี อำเภอบางไทร และ เด็กหญิงอารดา การพงศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) อำเภอลาดบัวหลวง ตามลำดับ พร้อมกับสำรวจการดำรงชีวิตเพื่อจะให้ความช่วยเหลือดูแลอย่างยั่งยืนต่อไป
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ