ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

ผู้ว่าอยุธยา มอบบัญชีเงินช่วยเหลือ เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านพืช รอบแรก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุวิชา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกัน มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)ด้านพืช ปี 2564

สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 882,616 ไร่ จากสถานการณ์อุทกภัยจากพายุโกนเซินและพายุเตี้ยนหมู่ ทำให้พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย จำนวน 9,529 ไร่ ใน 16 อำเภอ แบ่งเป็นพื้นที่นาข้าว 6,111 ไร่ พืชไร่พืชผัก 777 ไร่ และไม้ผลไม้ยืนต้น 2,641 ไร่ รวมเกษตรกรได้รับผลกระทบ 2,408 ราย จำนวนเงินช่วยเหลือ 20,418,893 บาท ซึ่งในรอบแรก คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 จำนวน 9 อำเภอ อาทิ อำเภอพระนครศรีอยุธยา เกษตรกร 257 ราย วงเงินช่วยเหลือ 1,112,562.30 บาท อำเภอท่าเรือ เกษตรกร 98 ราย วงเงินช่วยเหลือ 1,212,489 บาท อำเภอบางไทร เกษตรกร 167 ราย วงเงินช่วยเหลือ 1,630,914.50 บาท เป็นต้น

สำหรับรอบที่ 2 (เพิ่มเติม) คณะกรรมการฯ ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ 6 อำเภอ รวมพื้นที่เสียหาย 2,749 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่นาข้าว 1,168 ไร่ พืชไร่พืชผัก 333 ไร่ และไม้ผลไม้ยืนต้น 728 ไร่ วงเงินการให้ความช่วยเหลือ 5,870,520 บาท ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากคณะรัฐมนตรีด้านนายวีระชัย นาคมาศ กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่เสียหายใน 14 อำเภอ จำนวน 9,529 ไร่ จำนวนเงินช่วยเหลือ 20,418,893 บาท ได้รับการอนุมัติรอบที่ 1 พื้นที่เสียหาย 6,779.56 ไร่ จำนวนเงินช่วยเหลือ 14,548,373.08 บาท ซึ่งได้มีการโอนเงินให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในวันนี้ ต้องการมาทำความเข้าใจกับพ่อแม่พี่น้องในส่วนอื่นด้วยว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประสบอุทกภัยในครั้งนี้กว่า 10,000 หลังคาเรือน

งบประมาณช่วยเหลือ ซ่อมแซมบ้านที่มีปัญหาความล่าช้า อันที่สอง คือ ด้านการเกษตรและด้านการประมง เราได้รับรอบแรกไปแล้ว ซึ่งหลังจากนี้ถ้าได้รับเงินช่วยเหลือ อะไรมาเพิ่มเติมจะดำเนินการโอนให้กลับเกษตรกรเลยทันที แต่ในส่วนที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ คือด้านสาธารณภัย เช่น การซ่อมแซมถนนและที่สำคัญคือบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งของกระทรวงเกษตรนั้นค่อนข้างที่จะได้รับมาไว คาดว่าในรอบ 2 น่าจะไม่น่าเกินเดือนกุมภาพันธ์นี้ ซึ่งต้องขอโทษพี่น้องประชาชนในส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้รับด้วย ฝากท่านที่มาในวันนี้ ช่วยประชาสัมพันธ์นำความไปบอกกล่าวต่อคนในพื้นที่ด้วยว่าคงไม่เกินเดือนมีนาคมนี้ น่าจะได้รับทั้งหมดในทุกด้านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ