ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

อยุธยาเปิดจุดจำหน่ายกุ้งก้ามกราม จากเกษตรกรแปลงใหญ่กุ้งก้ามกราม อำเภอผักไห่ ในราคาถูก

นายสุชาติ พิลาเดช ประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรแปลงใหญ่กุ้งก้ามกราม อำเภอผักไห่ ที่นำกุ้งก้ามกรามขนาดต่าง ๆ มาจำหน่ายให้กับประชาชน ที่ บริเวณริมถนนคลองมะขามเรียง ใกล้สี่แยกเทศบาลนคร อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยได้รับความร่วมมือจากว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จัดพื้นที่ให้กับเกษตรกรนำกุ้งมาจำหน่ายในครั้งนี้

นายสุชาติ พิลาเดช ประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีนโยบายในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่ ซึ่งประสบราคากุ้งตกต่ำ มีกุ้งก้ามกรามที่เลี้ยงในบ่อจำนวนมาก ได้มีการจำหน่ายกุ้งให้กับประชาชนในราคาประหยัด ซึ่งทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ได้อนุเคราะห์สถานที่ให้เปิดจำหน่ายกุ้งได้ ซึ่งการเปิดจุดจำหน่ายกุ้งในครั้งนี้เกษตรกรจะสามารถจำหน่ายกุ้งได้โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางและไม่ถูกกดราคา

นายสุกิจ ปานอุทัย ตัวแทนเกษตรกรแปลงใหญ่กุ้งก้ามกราม อำเภอผักไห่ กล่าวว่า การเปิดจุดจำหน่ายกุ้งนี้เกษตรกรสามารถขายกุ้งได้เต็มที่ และได้ราคาที่เหมาะสม ซึ่งหากผ่านพ่อค้าคนกลางจะไม่สามารถทำราคาได้ และจะถูกกว่าราคารับซึ้อ ต้องขอบคุณประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ