ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

ขนส่งอยุธยา ติวเข้มพนักงานขับรถโรงเรียนสร้างความปลอดภัย สร้างจิตสำนึกขับรถที่ดี มีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ที่ ห้องประชุมการะเกด โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา นายไฟซอน อับดุลสมัด ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับ-ส่งนักเรียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2565 โดยมี ข้าราชการ พนักงานขับรถ ผู้ควบคุมดูแลนักเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรม จำนวนกว่า 100 คน
ปัจจุบัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีรถรับ-ส่งนักเรียนเป็นจำนวนมาก สำหรับรถยนต์ที่นำมารับส่งนักเรียนบางส่วนยังไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและไม่ปลอดภัย เช่น การดัดแปลงสภาพตัวรถ เบาะที่นั่งมีลักษณะไม่ปลอดภัยสภาพรถไม่มั่นคงแข็งแรง อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยไม่ครบถ้วน ในส่วนของพนักงานขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถอย่างถูกต้อง บรรทุกนักเรียนเกินจำนวนที่นั่งมีการห้อยโหน และไม่มีความพร้อมในการขับรถ รวมทั้งการขับรถโดยประมาท ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียน
โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการ ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มีเป้าหมายเพื่อให้อุบัติเหตุทางถนนลดน้อยลง จึงได้จัดโครงการ ฯ นี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ได้อนุญาตให้ใช้รถรับ-ส่งนักเรียน พนักงานขับรถรับ-ส่งนักเรียน ผู้ควบคุมดูแลนักเรียน ได้มีความรู้ในเรื่องกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถรับส่งนักเรียน การสร้างจิตสำนึกการเป็นพนักงานขับรถที่ดี มีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถน นอกจากนี้ ยังเป็นการบูรณาการร่วมกับสถานศึกษา ในการควบคุมกำกับ ดูแล และเฝ้าระวังให้รถรับส่งนักเรียนมีความปลอดภัยสูงสุด รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการแนะนำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในระหว่างที่นักเรียนอยู่บนรถรับส่งนักเรียนอีกด้วย
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ