ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ดวงตา ร่างกาย ต่อชีวิตผู้ป่วย

วันที่ 23 มิถุนายน ที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา นาย วีระชัย นาคมาศ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา นพ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์โชคชัย ลีโทชวลิต ผอ.โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน เปิดกิจกรรม “ร้อยดวงใจ เป็นสะพานบุญ หนึ่งชีวิต เพื่ออีกหลายชีวิต

โดย กิจกรรม จัดให้ มีการเปิดรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ ร่างกาย และการบรรยายให้ความรู้กับบุคคลากรทางการแพทย์ อสม. เรื่องการคัดกรองผู้บริจาคดวงตาและแจ้งความจำนง บริจาคดวงตา เพื่อช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจ ในคัดกรองผู้บริจาค กับประชาชน ที่มีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาค

นาย วีระชัย นาคมาศ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่าเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และภาคีเครือข่ายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมมือกันดำเนินงานรับบริจาคดวงตาและอวัยวะอย่างต่อเนื่อง สำหรับการจัดประชุม “อยุธยาร้อยดวงใจ เป็นสะพานบุญ หนึ่งชีวิต เพื่ออีกหลายชีวิต” ในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางให้ความรู้และสร้างแรงจูงใจในการรับบริจาคดวงตาและอวัยวะนับเป็นการสร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่สำหรับผู้เสียชีวิตและญาติ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิดการรับบริจาคดวงตาและอวัยวะของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพัฒนาแนวทางการจัดหาดวงตาและอวัยวะ รวมทั้งจะทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต จำนวน 64 ราย ได้โลหิตจำนวน 28,800 cc บริจาคดวงตา 97 ราย บริจาคอวัยวะ จำนวน 66 ราย
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ