ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

พ่อเมืองอยุธยา มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเยาวชนและกลุ่มเปราะบาง

วันที่ 15 สิงหาคม นายวีระชัย นาคมาศ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา นายอดิเรก อุ่นโอสถ นายอำเภอลาดบัวหลวง นายปกรณ์เกียรติ กาฬษร นายอำเภอบางซ้าย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) นักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ฯ ผู้รับทุนจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและติดตามความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

นายวีระชัย เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ รวมทั้งสอบถามปัญหาอุปสรรคและความต้องการในการดำรงชีพ ด้านการศึกษา ให้แก่เยาวชนและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 132 ราย สำหรับในวันนี้ (15 สิงหาคม 2565 ) ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ในอำเภอลาดบัวหลวง และอำเภอบางซ้าย จำนวน 7 ราย

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนในโครงการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ นักเรียนรับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) พระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม และกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 16,22 ,23,29 สิงหาคม และ 1,5,6,12,13,21,22 กันยายนนี้ เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ