ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

“กลุ่มกัลฟ์” จัดโครงการ “ปลูกข้าวลงนา ปลูกหญ้าแฝก ป้องดิน”

ข่าวอยุธยา

“กลุ่มกัลฟ์” จัดโครงการ “ปลูกข้าวลงนา ปลูกหญ้าแฝก ป้องดิน”
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล
ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ข่าวอยุธยา

นายธนญ ตันติสุนทร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “ปลูกข้าวลงนา ปลูกหญ้า(แฝก) ป้องดิน” มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมี นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ และแปลงนาสาธิตโรงไฟฟ้าหนองแซง จังหวัดสระบุรี

ภายในงานมีกิจกรรม ได้แก่ ทำนาสาธิต ในแปลงนาสาธิตของโรงไฟฟ้าหนองแซง สร้างความเชื่อมั่นต่อภาคการเกษตร ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าหนองแซงของกลุ่มบริษัทกัลฟ์ ด้วยแนวทางเกษตรกึ่งอินทรีย์ และผสมผสาน เพื่อลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผลิต และสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค โดยเลือกใช้พันธุ์ข้าวทับทิมชุมแพ ซึ่งเป็นข้าวสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากการพัฒนาสายพันธุ์ระหว่างข้าวสังข์หยด จังหวัดพัทลุง กับข้าวหอมมะลิ 105 ได้เป็นพันธุ์ข้าวที่มีคุณสมบัติเด่น อุดมด้วยสารอาหาร นุ่ม กลิ่นหอม เป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นสินค้าให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง เพื่อนำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ นำแนวทางไปเพิ่มรายได้และพัฒนาชีวิตของเกษตรกรต่อไป

ข่าวอยุธยา

กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกบริเวณคูคลองสาธารณะ เลียบถนนทุเรียน ห้วยบ่า เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน ปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ บริเวณคูคลองในพื้นที่ให้สวยงาม และกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่คูคลองสาธารณะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในระบบนิเวศน์วิทยา

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียน คณะกรรมการการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมของชุมชน และประชาชนโดยทั่วไปในพื้นที่ อ.หนองแซง จ.สระบุรี “ทั้งนี้กัลฟ์เชื่อว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม ด้านการเกษตร ซึ่งถือเป็นวิถีชีวิตพื้นฐานของผู้คนในสังคม สามารถ “เข้าถึง” และมีจุดเชื่อม ต่อการสร้างพลังดึงดูดให้เห็น “คุณค่า”ร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนงานให้บรรลุผลสำเร็จ ตามหลักคิด “พัฒนาธุรกิจขององค์กร ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ต่อไป” นายธนญกล่าว

คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ