ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

กรมทางหลวง ฟังความเห็น ขยายถนนเลี่ยงเมืองอยุธยา 356 เป็น 4 เลน แก้จราจรหนาแน่นตัวเมือง

https://www.youtube.com/watch?v=f1sXVoI7rF

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ที่โรงแรมวรบุรี อยุธยา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.พระนครศรีอยุธยา นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา ได้เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรบนทางหลวงหมายเลข 356 (ทางเลี่ยงเมืองอยุธยาด้านใต้)เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษา และผลสรุปการคัดเลือกรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาของโครงการ เพื่อนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

โดยบริษัทที่ปรึกษาฯ ชี้แจงว่า ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 356 ถนนเลี่ยงเมืองอยุธยา เดิมเป็นทางหลวงเดิมขนาด 2 ช่องจราจร ไปกลับ มีจุดเริ่มต้นบริเวณทางหลวงหมายเลข 32 กม.14+700 อำเภอบางปะอิน และไปสิ้นสุดที่ทางหลวงหมายเลข 347 กม.33+600 ในอำเภอพระนครศรีอยุธยา รวมระยะทาง 9.401 กม. ปัจจุบันแนวเส้นทางโครงการมีปริมาณการจราจรหนาแน่น และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กรมทางหลวงจึงได้ดำเนินการจ้างกลุ่มปริษัทที่ปรึกษา ดำเนินการสำรวจและออกแบบถนนเลี่ยงเมืองอยุธยา เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

สำหรับรูปแบบของถนนซึ่งได้มีการออกแบบ ความเหมาะสมทั้งด้านวิศวกรรมและการจราจร ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน และด้านผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ได้มีการสรุปรูปแบบของถนน เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร ไปกลับ มีเกาะกลางแบบกดเป็นร่อง (Depressed Median) ถนนมีความปลอดภัยสูง อุบัติเหตุเกิดขึ้นน้อยจากการแบ่งแยกของเกาะกลาง รถยนต์สามารถใช้ความเร็วได้อย่างต่อเนื่อง

รูปแบบจุดตัดทางแยก ได้ออกแบบจุดตัดทางแยกรูปแบบที่เหมาะสม จำนวน 3 แห่ง

1จุดตัดทางหลวงหมายเลข 356 กับทางหลวงหมายเลข 32 (จุดเริ่มต้นโครงการ) รูปแบบสะพานยกระดับแบบเชื่อมโยงโดยตรง (Directional Ramp) รองรับรถจากทางหลวงหมายเลข 356 เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 32 สามารถรองรับปริมาณรถที่ต้องการเลี้ยวขวาเข้า ทล.32 (สายเอเชีย)เพื่อไปกรุงเทพฯ ได้โดยตรง ทำให้แยกปริมาณจราจรกับรถที่มาจากตัวเมืองอยุธยาที่ใช้สะพานลอยยกระดับกลับรถเดิม และเหมาะสำหรับกรณีที่ทางคู่ขนานเป็นการเดินรถ 2 ทิศทาง

2. จุดตัดทางหลวงหมายเลข 356 กับทางหลวงหมายเลข 347 (จุดสิ้นสุดโครงการ) รูปแบบสะพานยกระดับแบบเชื่อมโดยตรง (Directional Ramp) ระดับ 2 เนื่องจากเป็นรูปแบบที่ไม่ใช้สัญญาณไฟจราจรควบคุมทางแยกใต้สะพาน ทำให้การไหลของกระแสจราจรได้ทุกทิศทาง รถทางตรงสามารถเคลื่อนที่โดยไม่ถูกรบกวนและรถไม่ต้องหยุดที่ทางแยกสามารถเคลื่อนที่โดยไม่ติดขัดทุกทิศทาง กรณีที่มีปริมาณการจราจรน้อย-ปานกลาง จะใช้เวลาในการผ่านแยกน้อยกว่ารูปแบบที่มีสัญญาณไฟจราจร ระดับความสูงของโครงสร้างสะพานอยู่ในระดับ 2 ทำให้ปริมาณการจราจรในทิศทางตรงของ ทล.347 ซึ่งเป็นทิศทางที่มีรถบรรทุกมากไม่ต้องไต่ระดับความลาดชันของสะพาน และมีค่าบำรุงรักษาต่ำกว่ารูปแบบที่มีสัญญาณไฟจราจร

3. จุดตัดทางหลวงหมายเลข 356 กับ 4 (แยกบ้านกรด )ถนนเทศบาลเมืองบ้านกรด รูปแบบสะพานยกระดับ (Flyover) ข้ามทางแยกและทางแยกวงเวียนระดับพื้นใต้สะพาน(Roundabout) รถในทิศทางสายหลักสามารถเดินทางได้อย่างอิสระ ทางแยกวงเวียนระดับพื้นช่วยลดจุดตัดกระแสจราจรบริเวณทางแยกดีกว่าทางแยกทั่วไป ทางแยกวงเวียนระดับพื้นช่วยลดความเร็วในการขับขี่ก่อนเข้าสู่ทางแยก เพิ่มความปลอดภัยให้แก่คนเดินเท้าขณะข้ามแยก และการเดินทางเข้า-ออก ถนนเทศบาลเมืองบ้านกรดด้วยระบบวงเวียนทำให้ไม่ต้องอ้อมวน

นอกจากนี้ โครงการฯ ได้มีการพิจารณาออกแบบโครงสร้างสะพานจำนวน 2 สะพาน ประกอบด้วย

1. สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ออกแบบเป็นสะพานแบบคานยื่นสมดุล โดยก่อสร้างสะพานเพิ่มอีก1 สะพาน ขนาด 2 ช่องจราจร ความกว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร พร้อมไหล่ทางด้านนอกกว้าง 3 เมตร และไหล่ทางด้านในกว้าง 2 เมตร

2. สะพานข้ามทางรถไฟ ออกแบบโครงสร้างสะพานใหม่เป็นสะพานคอนกรีตอัดแรงแบบหล่อในที่ เพื่อให้ช่องลอดใต้รถไฟความเร็วสูงไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร ความกว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร พร้อมไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2 เมตร และไหล่ทางด้านในกว้าง 3 เมตร

ทั้งนี้ที่ปรึกษาจะรวบรวมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนนำมาพิจารณาประกอบการศึกษาของโครงการ

โดยมีกำหนดจัดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ในช่วงเดือนม.ค. 2566 และจัดการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ เดือนมี.ค. 2566 เพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาในทุกด้านให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ