ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

เปิดแล้ว มหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค 17-18 ม.ค.

วันที่ 17 มกราคม 2566 ที่ชั้น 2 The Hall ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ รอง ผวจ. พระนครศรีอยุธยา นางสาวสุภิญญา แก่นจ้าย จัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกันเปิด “งานมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม

ภายในงานมีผู้ประกอบการ บริษัท ห้าง ร้าน กว่า60 บริษัท เปิดรับสมัครงาน จำนวน จำนวน 10,226 อัตรา รับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงปริญญาตรี พร้อมกับการสอนวิชาชีพ

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่าการจัดงาน “วันมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพของประชาชนและเพิ่มโอกาสให้ผู้ที่ประสงค์จะหางานทำ ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงาน นักเรียน นักศึกษาประชาชนทั่วไป ได้เลือกสมัครงานในตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้สามารถของตนเอง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ตลอดจนได้ทราบข้อมูลข่าวสารด้านอาชีพการมีงานทำและภารกิจของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานในด้านต่างๆ

โดยมีนายจ้าง/สถานประกอบการชั้นนำจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง มาเปิดรับสมัครและสัมภาษณ์งานโดยตรง จำนวน 60 แห่ง/วัน มีตำแหน่งงาน จำนวน 10,226 อัตรา โดยเป็นตำแหน่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 4,525 อัตรา และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 5,701 อัตรา ซึ่งรับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงปริญญาตรี และมีการสาธิตอาชีพอิสระรวมทั้งเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจได้ฝึกปฏิบัติ วันละ 20 อาชีพ

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน และกลุ่มอาชีพอิสระ รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ การทดสอบแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อ และการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความถนัดของตนเอง การบรรยายให้ความรู้ด้านตลาดออนไลน์ การจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การให้ความรู้เกี่ยวกับการรับงานไปทำที่บ้าน การไปทำงานต่างประเทศ และแข่งขันตอบปัญหาอาชีพชิงรางวัล ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน รวมทั้งเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษาที่จะได้เรียนรู้โลกอาชีพและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตต่อไปด้วย
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ