ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

คณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา เปิดโครงการการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม ประจำปี 2566

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2566 ที่ สำนักศาสนศึกษาประจำอำเภอพระนครศรีอยุธยา ภายในวัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร เป็นประธานพิธีเปิด โครงการการเรียนการ สอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม นักธรรมชั้นตรี โท และเอก คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยมี พระครูสิริชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล พระพิศาลวิหารกิจ รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดหน้าพระเมรุราชิกา พระครูเกษมจันทวิมล เจ้าคณะตำบลท่าวาสุกรี เขต 3 เจ้าอาวาสวัดป้อมรามัญ พระครูเวฬุวันพัฒนาทร อาจารย์ใหญ่ สำนักศาสนศึกษาประจำอำเภอพระนครตรีอยุธยา (วัดใหญ่ชัยมงคล) ร่วมในพิธีเปิด มี พระภิกษุสามเณร ในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา ที่เข้ารับการศึกษา พระ ปริยัติธรรม 122 รูป

พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร เปิดเผยว่า การจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เกิดจากการดำริและนโยบายของคณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา เพื่อช่วยให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาพระปริยัติธรรม อันเป็นหลักธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยได้รับความร่วมมือจากพระสังฆาธิการทุกวัดในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา ส่งพระภิกษุสามเณรมาเรียนจำนวนทั้งสิ้น 122 รูป แบ่งเป็น นักธรรมชั้นตรี จำนวน 88 รูป นักธรรมชั้นโท จำนวน 16 รูปและนักธรรมชั้นเอก จำนวน 18 รูป

โดยนิมนต์คณาจารย์ของสำนักศาสนศึกษาประจำอำเภอพระนครศรีอยุธยา (วัดใหญ่ชัยมงคล ) เป็นผู้ถวายความรู้ จัดการเรียนการสอนวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ หยุดวันพระปาฏิโมกข์ – วันอาทิตย์ และวันสารทไทย 3 วัน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

ตลอดช่วงของการเข้าพรรษา พระภิกษุสามเณร จะได้ศึกษาเรียนรู้ถึงหลักธรรมทางพุทธศาสนา ได้รับประโยชน์จากการบวชที่แท้จริง นับว่าลาภอันประเสริฐของพระนวกะทุกรูป ที่ได้มีโอกาสสร้างบุญ สร้างกุศล อันยิ่งใหญ่ ให้แก่ตนเอง และแบ่งปันแก่ผู้ที่มีพระคุณทั้งหลาย ในช่วงระยะเวลาของการฝึกอบรมครั้งนี้
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ