ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

PEA จัดประชุมผู้ใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจ-อุตสาหกรรม สร้างความเชื่อมั่น การให้บริการ เล็งขยายตลาด Solar Rooftop

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. ที่ โรงแรมคลาสสิคคามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา นายขจร โปร่งฟ้า ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายปรีดา แตงสาขา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกัน เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจำปี 2566 โดยมี ผู้เข้าประชุมจำนวนกว่า 200 คน จาก 240 บริษัทผู้ใช้กระแสไฟฟ้า

นายขจร กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ประชุมผู้ใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2566 เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับทราบถึงทิศทางการดำเนินงานของ PEA แผนงานยกระดับเสริมความมั่นคงการจ่ายไฟในพื้นที่จ.พระนครศรีอยุธยา บริการธุรกิจเสริมของ PEA อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ตลอดจนรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่มารับบริการในทุกๆ ด้าน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม เป็นกลุ่มลูกค้าธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 240 บริษัท ซึ่งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 6 แห่ง ในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ.เสนา บางปะอิน วังน้อย ท่าเรือ และประตูน้ำพระอินทร์

เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับทราบถึงการให้บริการงานธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ PEA Solar Rooftop ซึ่งมีผู้ประกอบการให้ความสนใจมากขึ้น การคิดค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ ระบบจัดส่งใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (Smart Invoice) และ PEA Smart Plus ตลอดจนรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการให้บริการ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ที่มารับบริการในทุกๆ ด้าน
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ