ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี มจร. เปิดงานวันสันติภาพสากล มอบรางวัลลมหายใจแห่งสันติภาพ

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2566 ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มจร. เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสันติภาพสากล พร้อมกับ ถวาย และ มอบรางวัลลมหายใจแห่งสันติภาพ รางวัลองค์กรขับเคลื่อนสันติภาพในชุมชนดีเด่น รางวัลศิษย์เก่าสันติศึกษาดีเด่น รางวัลผลงานวิจัยสันติศึกษาดีเด่น โล่เชิดชูเกียรติผู้ให้การสนับสนุนหลักสูตรสันติศึกษา โล่เชิดชูเกียรติองค์กรด้านสันติภาพโลก และโล่เชิดชูเกียรติองค์บุคคลด้านสันติภาพโลก

พระเมธีวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติและผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มจร กล่าวถวายรายงานในการจัดงานสันติภาพสากลโดยมุ่งการเสริมสร้างสังคมสันติสุขและไม่ใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบพร้อมมอบรางวัลบุคคลและองค์กรด้านการขับเคลื่อนสันติภาพ เป็นความร่วมมือ ของ หลักสูตรสันติศึกษาภาคไทย ร่วมกับ หลักสูตรสันติศึกษาภาคอินเตอร์ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และภาคีเครือข่ายด้านสันติศึกษาจากทั่วประเทศ จัดงานวันสันติภาพสากลขึ้น

ภายหลังพิธีเปิด พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) พระสงฆ์ต้นแบบด้านการสร้างสันติภาพ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สันติภาพทุกลมหายใจสร้างชุมชนและสังคมไว้ให้ร่มเย็น” และ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง “สันติภาพทุกลมหายใจคุณธรรมสัมผัสได้โลกร่มเย็น”

ส่วนในภาคบ่ายเป็นการสัมมนาวิชาการ ภายใต้หัวข้อ เรื่อง “สันติภาพทุกลมหายใจสัมผัสได้ในชีวิตและสังคม” และPeace Speech ทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ กับนักวิชาการด้านสันติภาพและผลงานวิจัยสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมภายใต้สันตินวัตกรรม

ภายในงานยังมีการจัดบูธ แสดงนิทรรศการงานวันสันติภาพ ภายใต้หัวข้อ “สันติภาพทุกลมหายใจสัมผัสได้ในชีวิตและสังคม” ในงานมีนิทรรศการเกี่ยวกับการสร้างสันติภาพในมิติต่างๆ ทั้งกายภาพ พฤติภาพ จิตตภาพ และปัญญาภาพ และผลงานวิจัย ในหลักสูตรมาแสดง
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ