ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

สืบสานประเพณีตักบาตรเทโว พระสงฆ์ 23 รูป เดินลงจากโบราณสถานเจดีย์ชัยมงคล

เมื่อเวลา 07.00 น วันที่ 30 ตุลาคม ที่วัดใหญ่ชัยมงคล อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พระครูสิริชัยมงคล เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล นำพระสงฆ์ 23 รูป ที่จำพรรษาอยู่ที่วัด

เดินลงจากโบราณสถาน พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงสร้างขึ้นเพื่อประกาศชัยชนะต่อข้าศึก เพื่อรับบิณฑบาต จากพุทธศาสนิกชนมากันเป็นครอบครัว ที่สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง นำข้าวสารอาหารแห้ง ข้าวต้มมัด ลูกโยน ตักบาตรเทโวโรหณะ

สำหรับประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล หลังจากพุทธเจ้าเสด็จไปแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ตลอดเข้าพรรษา ขณะเสด็จกลับลงมาพุทธศาสนิกชนได้รอรับเสด็จใส่บาตรอ

โดยทางวัดใหญ่ชัยมงคล ยึดถือปฏิบัติประเพณีตามแบบโบราณ จะจัดขึ้นหลังจากวันออกพรรษา 1 วัน ให้พระสงฆ์ที่บวชพรรษา เดินลงมาจากโบราณสถานเจดีย์ชัยมงคลที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นภาพที่สวยงาม และยังเป็นมงคลกับชีวิตอีกด้วย
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ