ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

รมช.ศธ.สุรศักดิ์ เปิดงานแนะแนวการศึกษา และอาชีพ Coaching เป้าหมายชีวิต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ที่โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ. เป็นประธานเปิดงานแนะแนวการศึกษา และอาชีพ Coaching เป้าหมายชีวิต โดยมี พล.อ.ศรุต นาควัชระ ผอ.ศูนย์ยวพัฒน์ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.เกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว

ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำผอ.สพม.พระนครศรีอยุธยา โดยมีนักเรียน นักศึกษา ร่วมในกิจกรรม

นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า นายสุรศักดิ์ กิจกรรมงานแนะแนวการศึกษา และอาชีพ Coaching เป้าหมายชีวิต เป็นกิจกรรมที่ดีเสมือนเข็มทิศช่วยแนะแนวข้อมูลการศึกษา ทั้งระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมไปถึงแหล่งทุนการศึกษา ตามที่มีการเสริมสร้างคุณธรรมให้กับเยาวชน

ในส่วนของรัฐบาล ได้มีนโยบายด้านการศึกษาที่จะปฏิรูปการศึกษา และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ รวมทั้งเสริมสร้าง ศักยภาพของผู้เรียน ตามความถนัด ให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการเรียนรู้อย่างทั่วถึง เพื่อต่อยอด ให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยไม่ละเลยการศึกษาประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของประเทศ และการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ เพื่อให้มีความพร้อม ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของโลกสมัยใหม่ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ให้ความสำคัญต่อความมีคุณภาพของครูทั้งประเทศ รวมไปถึงครูแนะแนว เพื่อช่วย ให้นักเรียนได้รับคำแนะนำด้านเนื้อหาของวิชาการ และการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ ตัดสินใจเลือกเรียน และประกอบอาชีพ รวมไปถึงการดูแลสุขภาพกาย และสุขภาพใจของนักเรียนทุกคน” รมช.ศธ. กล่าว
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ