ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

เริ่มแล้ว มหกรรมการค้าชายแดนภาคตะวันออกสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ชิมช้อปสินค้า-ชมมินิคอนเสิร์ต

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 ที่ ชั้น 1 แกรนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา นาง นุสรา กาญจนกูล ผู้ตรวจราชการกระทวงพาณิชย์ นางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดตราด นาย ชัยรัตน์ บุญส่ง พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออก ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เป้นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมการค้าชายแดนภาคตะวันออกสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ปี 2567” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 มกราคม 2567 ณ.ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค โดย มีกลุ่มนักธุรกิจจากประเทศกัมพูชา จากจังหวัดพระตะบอง และจังหวัดเกาะกง ร่วมงานด้วย

โดยในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมเจรจาธุรกิจ ระหว่างผู้ประกอบการจากภาคตะวันออก มีผู้ซื้อเป็นนักธุรกิจจากประเทศกัมพูชา ได้แก่จังหวัดพระตระบอง เกาะกง พบกับสมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตไทย และภาคนักธุรกิจจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช่น MOC BIZ CLUB จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการเจรจาร่วมกันทั้งสิ้น 32 คู่ และมีการลงนามในข้อตกลงบันทึกความร่วมมือ (MOU) จำนวน 6 คู่ มูลค่า 30,150,000 บาท ซึ่งสินค้าไทยที่ฝ่ายกัมพูชาลงนามคือ ผลิตภัณฑ์จากไม้กฤษณาตรา มีสุขฟาร์ม ซอสปรุงรสสำเร็จรูปตรารสมือเรา น้ำมันเหลืองโกลด์ครอส ผลิตภัณฑ์จากมัลเบอรี่แปรรูป จากสวนผาสุข อุปกรณ์อิเลคโทรนิคจากสตางค์คอมพิวเตอร์

สำหรับการจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนภาคตะวันออก สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ปี 2567 ครั้งนี้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โครงการยกระดับการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาคตะวันออกสู่สากลเชื่อมโยงการค้าชายแดนและ EEC กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและสร้างโอกาสด้านการตลาดแก่ผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมกับกระตุ้นยอดจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน สร้างความเชื่อมั่นดึงดูดการค้าการลงทุนทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคในที่สุด
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ