ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

เทศบาลนครกรุงอยุธยา ปล่อยขบวนรถแจกแพมเพิสผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายให้กับคนชรา ผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 30 มกราคม ที่วัดศาลาปูนวรวิหาร อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พร้อมรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและ อสม. ร่วมกันปล่อยคาราวานแจกผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก ให้กับประชาชนใน 77 ชุมชน โดยมีพระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร มาให้กำลังใจกับคณะทำงานด้วย

โดยเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองชับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นจุดเริ่มต้นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้ป่วยติดเตียง โดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมติให้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงตามแผนการดูแลรายบุคคลระยะยาว และบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงโดยเฉพาะในรายที่จำเป็นต้องใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่หรือแผ่นรองซับการขับถ่าย

ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า การปล่อยคาราวานแจกผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก ให้กับประชาชนใน 77 ชุมชน นั้น เราเคยได้รับทราบข่าวในการปล่อยแถวออกทำกิจกรรมต่าง ๆ ทางเทศบาลจึงได้มีแนวความคิดในการปล่อยในการปล่อยคาราวานแจกผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก ให้กับประชาชนใน 77 ชุมชน ซึ่งไม่เพียงแต่มอบสิ่งของให้กับผู้สูงอายุ แต่จะมีทีมแพทย์ คณะผู้บริหารของเทศบาลฯ รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจกับผู้สูงอายุด้วย โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ฯ ร่วมกับศูนย์แพทย์ในพื้นที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จำนวน 5 แห่ง ได้ดำเนินการสำรวจและประเมินผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและไม่สามารถกลั้นอุจจาระหรือกลั้นปัสสาวะไม่ได้ จำนวนทั้งสิ้น 161ราย แบ่งเป็นผู้ที่จำเป็นต้องใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน 154 ราย จำเป็นต้องใช้แผ่นรองซับ จำนวน 7 ราย
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ