ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

สัมมนาวิชาการ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาและความเชื่อมั่นเศรษฐกิจจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

ข่าวอยุธยา

วันที่ 10 ก.ย. ที่ The Hall Convention Center ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สัมมนาทางวิชาการยุทธศาสตร์การพัฒนาและความเชื่อมั่นเศรษฐกิจจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” โดยมี นายสมหวัง ถุงสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเกรียงไกร ด่านชัยวิจิตร ประธานหอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางปราณี ด่านช้างวิโรจน์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางกัญจนรัตน์ โชติอัครสมิต ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และนายสุธี จึงมีผลบุญ คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางเศรษฐกิจจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมการสัมมนาในหลายองค์กรจำนวนกว่า 300 คน

ข่าวอยุธยา

ดร.สุจินต์ กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ และนโยบายของกระทรวงการคลัง เศรษฐกิจมั่นคง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ำ ประกอบกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา “อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน” โดยกำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 3 ประเด็น เริ่มจากพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวและการบริการสู่มาตรฐานสากล การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ และพัฒนาภาคการผลิต การค้าและบริการ โดยใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ ในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม ให้มีมาตรฐานและขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัด

การจัดการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้น
1.เพื่อให้ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ นักศึกษา และประชาชนทราบถึงนโยบายมาตรการของรัฐ ของจังหวัด ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2.เพื่อให้ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ นักศึกษาและประชาชน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน ภาษี การประเมินราคาที่ดิน ตลอดจนการบริการต่างๆของธนาคาร การค้ำประกัน การประกันภัย โดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ดร.สุจินต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การสัมมนาทางวิชาการ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาและความเชื่อมั่นเศรษฐกิจจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” จัดโดยสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งนี้ ที่ได้บูรณาการทุกภาคส่วน มาร่วมจัดสัมมนา ซึ่งจะทำให้เห็นมุมมองด้านเศรษฐกิจจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่แตกต่างกันไป แต่สิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นภาพของการสัมมนาได้ชัดเจน คือความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจของจังหวัด ซึ่งจังหวัดพระนครศรี อยุธยาถือเป็นจังหวัดที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด มีมูลค่าสูงเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ รองจากจังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี

 

ทั้งนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุนเขต 2 มีนิคมอุตสาหกรรม 3 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร และมีเขตประกอบการอุตสาหกรรม 3 แห่ง ได้แก่ เขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย สวนอุตสาหกรรมโรจนะ และสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ที่ส่งเสริมรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดอีกด้วย
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ