ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

ในหลวง พระราชินี ทรงประกอบพิธีสมโภช “พระพุทธไตรรัตนนายก” ครบ 700 ปี

เมื่อเวลา 16.26 น. วันที่ 1 เม.ย. 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงประกอบพิธีสมโภช “พระพุทธไตรรัตนนายก” ครบ 700 ปี ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

 

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดพนัญเชิงวรวิหาร นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แม่ทัพภาคที่ 1 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 และคณะกรรมการวัดพนัญเชิงวรวิหาร ฯ พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จขึ้นพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธปฏิมา พระประธานพระอุโบสถ ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงาน และขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไป ทรงประกอบพิธีสมโภช “พระพุทธไตรรัตนนายก”

ต่อมา เสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังพระวิหารพระพุทธ ไตรรัตนนายก เสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นพิธี “พระพุทธไตรรัตนนายก” ครบ 700 ปี ทรงชักสายสูตรห่มผ้าทรงสะพักอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. “พระพุทธไตรรัตนนายก” ครบ 700 ปี พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงจุดเทียนถวายเป็นพุทธบูชา ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธไตรรัตนนายก ทรงกราบ

แล้วเสด็จออกจากพระวิหารพระพุทธไตรรัตนนายก ไปยังพระอุโบสถ ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสร็จแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนบูรณะพระอารามในการจัดงานสมโภช ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก ตามลำดับ

จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายพรสิริชัย ชูชวลิต ผู้แทนวัดพนัญเชิงวรวิหาร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลา เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ เสร็จแล้ว พระธรรมรัตนมงคล (แวว กตสาโร) เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เฝ้า ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และถวายพระพุทธไตรรัตนนายก ทองเหลือง ปิดทอง เหรียญพระพุทธไตรรัตนนายก ทองคำ และหนังสือประวัติวัดพนัญเชิงวรวิหาร พระนครศรีอยุธยา แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

ต่อมาเสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปยังศาลพระนางสร้อยดอกหมาก ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งสักการะพระนางสร้อยดอกหมาก ทรงกราบ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลเทพเจ้ากวนอู ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งสักการะเทพเจ้ากวนอู ทรงคม แล้วเสด็จออกจากศาลเทพเจ้ากวนอู ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร

วัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นวัดที่สร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา เมื่อปีพุทธศักราช 1867 ได้มีการสถาปนาพระพุทธรูป “พระเจ้าพแนงเชิง” ซึ่งเป็นศิลปะอู่ทอง ปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิราบ หน้าตักกว้าง 14 เมตร องค์พระพุทธรูปสูงจากทับเกษตรถึงยอดพระรัศมี 19.30 เมตร ต่อมา พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ได้ทรงบูรณะองค์พระพุทธรูปใหม่ทั้งองค์ และพระราชทานนามว่า “พระพุทธไตรรัตนนายก” วัดพนัญเชิงวรวิหาร ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก ในช่วงเดือนเมษายนเป็นประจำทุกปี

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาและทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนา โดยเมื่อ
วันที่ 31 ธันวาคม 2518 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปทรงนมัสการพระพุทธไตรรัตนนายก กับถวายปัจจัยสำหรับใช้บำรุงบูรณะวัด และถวายเวชภัณฑ์แด่พระภิกษุสงฆ์ และเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2552 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเชิญพระอุณาโลมขึ้นประดิษฐานที่พระนลาฏ พระพุทธไตรรัตนนายก

สำหรับในปี 2567 พระพุทธไตรรัตนนายก มีอายุครบ 700 ปี และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันจัดพิธีสมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก ครบ 700 ปี ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ