ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีสักการะ-บวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง องค์ปฐมบรมกษัตริย์ กรุงศรีอยุธยา ครบรอบ 674 ปี

 

วันที่ 3 เมษายน 2567 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ. พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานประกอบพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 674 ปี แห่งการสถาปนากรุงศรีเป็นราชธานี เพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือ พระเจ้าอู่ทอง องค์ปฐมบรมกษัตริย์ผู้ก่อตั้งกรุงศรีอยุธยา ที่ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ให้มีความเจริญรุ่งเรืองยาวนานถึง 417 ปี

โดยเมื่อ เวลา 06.39 น. ที่บริเวณศาลหลักเมือง นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัด เป็นประธาน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ศาล ทหาร ตำรวจ คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการแม่บ้านมหาดไทยประจำจังหวัด สมาคม ชมรม ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธีสักการะศาลหลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัด

 

จากนั้น เวลา 07.09 น. ที่บริเวณอุทยานมหาปราสาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 บึงพระราม ได้ประกอบพิธีบวงสรวงพระวิญญาณของพระเจ้าอู่ทอง และพิธีชุมนุมเทวดา ดวงพระวิญญาณของอดีตพระมหากษัตราธิราชดวงวิญญาณบรรพบุรุษของชาวกรุงศรีอยุธยา ทั้ง 33 พระองค์

โดยมีความเชื่อว่า บริเวณนี้เป็นที่พระเจ้าอู่ทองทรงขุดพบหอยสังข์ ถือเป็นนิมิตมงคล จึงทรงตัดสินพระทัยสร้างพระราชวังขึ้นที่ริมบึงนี้ ความเชื่อดังกล่าวมีที่มาจากพระราชพงศาวดาร นอกจากนี้ อยุธยามหาปราสาทยังเป็นที่ที่มีความเชื่อว่าเป็นที่สถิตของดวงพระวิญญาณของอดีตพระมหากษัตริย์ คือ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ, สมเด็จพระศรีสุริโยทัย, สมเด็จพระนเรศวร, สมเด็จพระนารายณ์, สมเด็จพระเจ้าตากสิน และพระเจ้าอู่ทอง

 

เวลา 09.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ. พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 พร้อมทำบุญถวายสังฆทานปิ่นโต อาหารคาวหวานแด่พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป โดยมีนางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ พลเรือน ศาล ทหาร ตำรวจ คณะกรรมการแม่บ้านมหาดไทยประจำจังหวัด สมาคม ชมรม ข้าราชการ และประชาชน โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีกำหนดจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อบ้านเมือง พร้อมทั้งน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เทิดพระเกียรติ และระลึกถึงอดีตขององค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ที่มีมาช้านานถึง 417 ปี




คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ