ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

คณะสงฆ์ตำบลท่าวาสุกรี เขต 3 จัดโครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน พ่อแม่ผู้ปกครองอิ่มบุญ ลูกหลานใกลิชิดพุทศาสนา

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 mujzjko,k ที่ วัดศาลาปูนวรวิหาร อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พระครูเกษมจันทรวิมล หรือ พระอาจารย์แดง เจ้าคณะตำบลท่าวาสุกรีเขต 3 เจ้าอาวาสวัดป้อมรามัญ จัดโครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 19 – 27 เมษายน พ.ศ.2567 ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร
.
โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร พระพิศาลวิหารกิจ รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดหน้าพระเมรุราชิการามวรวิหาร พระครูประดิษฐกิจจารักษ์ เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐาน พร้อมเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลท่าวาสุกรี เขต 3 มาประกอบพิธีบรรพชาสามเณร

 


.
พระครูเกษมจันทรวิมล เจ้าคณะตำบลท่าวาสุกรีเขต 3 เจ้าอาวาสวัดป้อมรามัญ เปิดเผยว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ สามเณรที่ร่วมโครงการจะได้รับความรู้ในเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม และศีลธรรม ตลอดจนบิดามารดาผู้ปกครองและพุทธศาสนิกชน ได้เกิดความรัก ความผูกพัน ความใกล้ชิดกับวัดและศาสนา รวมถึงการสร้างความรักและความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
.

พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร เปิดเผยว่า การบวชสามเณรภาคฤดูร้อนครั้งนี้ เป็นการปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมสร้างความเข้มแข็ง เสริมสร้างค่านิยมความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไป ส่งเสริมพัฒนา ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กและเยาวชน ได้ศึกษาและฝึกฝนเพื่อปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา มีจิตสำนึกในคุณงามความดี ประพฤติตนเป็นคนดี ตลอดจนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย อันจะนำไปสู่การเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม อีกทั้งเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ