ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

เจ้าคณะอำเภอนำพระอาจารย์แดงมอบทุนการศึกษาพระสงฆ์ที่เรียนนักธรรม

ข่าวอยุธยา

ข่าวอยุธยา วันที่ 18 ก.ย.ที่วัดใหญ่ชัยมงคล อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา พระครูเกษม จันทวิมล เจ้าวาสวัดป้อมรามัญ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดใหญ่ชัยมงคล พร้อมทั้งถวายปัจจัยเพื่อเป็นทุนการการศึกษา และกำลังใจกลับพระสงฆ์ สามเณร อำเภอพระนครศรีอยุธยา ที่เรียนนักธรรมชั้นโท และนักธรรมชั้นเอก

พระครูอนุกูลศาสนกิจ กล่าวว่า พระสงฆ์นอกจากจะต้องปฎิบัติธรรมถือศีลแล้ว ยังต้องมีการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย ภาษาบาลี ซึ่งเป็นหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา หรือที่เราเรียกว่า พระปริยัติธรรม เป็นการสืบสานรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงสืบไป

ข่าวอยุธยา

โดยได้ความเมตตาจากพระครูเกษมจันทวิมล หรืออาจารย์แดง ได้สนับสนุนปัจจัย เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับพระสงฆ์ที่มาเรียน ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเรียน เป็นการให้กำลังใจ อาตมาขอนุโมนาบุญกับพระสงฆ์ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในที่จะศึกษา เพื่อนำพระพุทธศาสนาไปเผยแพร่ และเมื่อจบการศึกษาในชั้นนักธรรมเอกแล้วสามารถศึกษาต่อในชั้นเปรียญธรรมประโยคต่างๆ ได้

สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม สำนักวัดใหญ่ชัยมงคล มีพระสงฆ์ศึกษานักธรรมชั้นตรี 68 รูปนักธรรมชั้นโท 59 รูป นักธรรมชันเอก 14 รูป รวมถึงแม่ชี ที่เรียนกักธรรมชั้นโท 7 และนักธรรมชั้นเอก 1 โดยมีพระครูสิริชัยมงคล เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล ได้เปิดเป็นสำนักเรียน และจัดสร้างห้องเรียนให้กับคณะสงฆ์ และแม่ชี

ข่าวอยุธยา
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ