ข่าวอยุธยา | khaoayutthaya.com | ข่าว | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | ข่าวด่วน | ข่าวอุบัติเหตุอยุธยา | ข่าวอาชญากรรมอยุธยา | วัดป้อมแก้ว | หลวงพ่อเพิ่ม

สาธารณสุขจังหวัดอยุธยา จัดกิจกรรมหมอชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ

นายพีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ในวาระ 50 ปี แพทยสภา และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก แพทยสภาจึงได้จัดโครงการ “หมอชวนวิ่ง”

โดยมีวัตถุประสงค์เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน ส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการออกกำลังกายโดยการวิ่งหรือเดินที่ถูกวิธี และสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในด้านการสร้างเสริมสุขภาพโดยกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้

ข่าวอยุธยา

ได้เชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นแกนนำในแต่ละจังหวัด ร่วมกับชมรมเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพจังหวัดนั้นๆโดยวิ่งผลัดเปลี่ยนกันคนละ 3.5 กิโลเมตร เป็นระยะทางจากจังหวัดหนึ่งถึงจังหวัดหนึ่งถัดไปและส่งต่อไปเป็นทอดๆจนถึงกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการแบ่งการวิ่งออกเป็น 15 สายเริ่มจากจังหวัดชายแดนและรอยต่อของภาคทั่วประเทศ เริ่มจากจังหวัดชายขอบทั่วประเทศ ส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5 กิโลเมตร ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย(ทุ่งมะขามหย่อง) วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

นพ.พีระ อารีรัตน์ กล่าวต่อว่า จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวกรุงเก่า …วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ร่วมโครงการ เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ “หมอชวนวิ่ง” สำหรับประชาชนผู้สนใจร่วมโครงการดังกล่าว สามารถซื้อเสื้อ “หมอชวนวิ่ง”ราคา 200 บาท พร้อมทั้งติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-241520 ต่อ 111 Facebookfanpage หมอชวนวิ่งกรุงเก่า

ข่าวอยุธยา
คุณอาจสนใจข่าวนี้

error: เนื้อหา และภาพข่าวมีลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ